Nominasjonsmøte i Nittedal Venstre 25.november

Styret i Nittedal Venstre innkaller til nominasjonsmøte tirsdag 25.november kl. 19:00 i Nittedal rådhus. Nominasjonskomiteen har utarbeidet forslag til valgliste for kommunevalget i 2015, og vil innen kort tid offentliggjøre sin innstilling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Nominasjonskomiteen i Nittedal Venstre har bestått av John-Ludvig Valen (leder), Inge Solli, Ingjerd Fjøsne og Berit H. Bjørgan. Komiteens medlemmer har ikke deltatt i vurderingen av eget kandidatur.

John-Ludvig Valen (V)

John-Ludvig Valen (V)

Medlemmer i Nittedal Venstre kan fremme forslag til endringer på kommunevalglisten ved å henvende seg til nominasjonskomiteens leder, John-Ludvig Valen på e-post: [email protected]
Vel møtt!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**