Forslag til Bergen Venstres program 2015 – 2019

Programkomiteen har innstilt på innkomne forslag til programmet som skal behandles lørdag førstkommende. Her finner du alle forslagene som er kommet inn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Saksdokumenter

Innstillingen fra programkomiteen finner du her. Programutkast til behandling er tilgjengelig her.
Forretningsorden for møtet finner du her.

Lørdag 1. november skal Bergen Venstre vedta program for bystyreperioden 2015 – 2019. Frist for forslag til andreutkast til program var 22. oktober. Det er kommet inn mange gode forslag, og programkomiteen har hatt et innstillende møte hvor de har gitt sin anbefaling. Forslagene og innstillingen fra programkomiteen finner du i lenken øverst på siden.

Videre prosess
På program-møtet vil alle forslagene som er markert som Innstilt av programkomiteen bli votert over. I tillegg kan du aktivt opprettholde forslag som er merket Avvist og be om at også disse blir diskutert og votert over. Det vil bli lagt ut lister under program-møtet hvor alle medlemmene kan opprettholde forslag helt frem til kapitlet forslaget hører til skal behandles. I hht. forretningsorden vedtatt av Bergen Venstres årsmøte i januar vil det ikke være anledning til å fremme nye forslag eller endringer i selve møtet, men husk at du kan foreslå at det stemmes separat på enkelte deler av forslagene dersom du ønsker at deler, men ikke hele forslaget skal tas inn i programmet.

Forretningsorden for møtet finner du her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**