Ny Harstad skole

Ny Harstad skole var også på agendaen på dagens kommunestyremøte, både gjennom innbyggerspørsmål fra Rolf Arne Iversen, gjennom forslag fra Høyre om å gjenoppta tidligere Formannskapsak, og gjennom kommentarer fra blant annet Venstre på saken om 2.tertialrapport.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Harstad skole

Foto: Harstad skole

Det synes ikke å være tvil om at det er bred politisk enighet om at Ny Harstad skole er viktig og en prioritert oppgave, noe som vil bli et viktig når debatten om Virksomhetsplanen kommer. Høyre ønsket imidlertid å allerede nå avgjøre hvor elevene skal være i en eventuell framtidig byggeperiode, mens alle de øvrige partiene mente at man først må vedta bygging av ny skole før man kan gå videre med detaljene om byggeperioden. Foreldrenes bekymring for arealmangel nå ble ivaretatt gjennom ordførerens melding om ny sak i administrasjonen og senere i Utvalg for oppvekst. Med denne saken vil avklaring av behov og løsning bli klargjort så snart som mulig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**