Trafikkløsning for Harstadåsen

Til tross for at forrige utkast til Reguleringsplan ble nedstemt, ba Venstre om ny gjennomgang av trafikkløsningene i Harstadåsen under behandlingen høsten 2013. I dag kom saken tilbake til Kommunestyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Maria Serafia Fjellstad

Foto: Harstad Tidende

"Vi ønsker å legge til rette for utbygging, men ser at antall nye boenheter gjør at trafikkforholdene må vurderes på nytt", var innledningen til "forrige" reguleringsplanprosess. Den ble avsluttet med et negativt vedtak høsten 2013, men Maria Serafia Fjelstad fikk den gang med et oversendelsesforslag om å utrede alternative trafikkløsninger i Harstadåsen. Venstre tror fortsatt det er svært viktig å finne en bedre løsning i et så tettbefolket område av byen.

I dagens sak kom Rådmannen med fire alternative løsninger, som ble redusert til to aktuelle. Uten debatt ble trasevalg med fortau ned Torfinnsgate, General Fleishcersgate, Per Spillings vei og starten av Eineberggata valgt. Venstre tillater seg å minne om at det beste ikke må bli det godes fiende. Her må vi finne en løsning som er spiselig for alle; slik at vi lykkes gjøre viktige forbedringer — om enn vi da velger andre løsninger enn Veivesenets forslag til normer

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**