Venstre sine budsjettsatsinger til Møre og Romsdal

Mandag 3.november legger Venstre frem sitt alternative forslag til statsbudsjett for 2015.
Konkrete budsjettsatsinger til Møre og Romsdal er som følger:
Runde miljøsenter, Herøy (2 mill.)
Bioforsk, Tingvoll (Samlet styrking av Bioforsk, NILF og norsk institutt for skog og landskap med 30 mill).
RV 70 Tingvoll-Meisingset (30 mill.)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Venstre vil ha et grønt budsjett med sosial profil. Av satsingene nevnes her at det foreslås en 20-dobling av belønningsordningen for kommunale sykkelveier ift. regjeringens forslag.

I Venstres alternative statsbudsjett legges det opp til en storstilt økning i overføringene til kommunene.
Venstre foreslår å bevilge mer enn 1,8 milliarder mer til kommunene i 2015 enn det regjeringen har foreslått.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**