Bakkehaug, Almåsvold og Hustveit til nominasjonsmøtet

Et kort, ekstraordinært årsmøte i Eidsvoll Venstre ble avholdt lørdag 01.november for å velge delegater og varadelegater til Akershus Venstres nominasjonsmøte 04.november.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Nominasjonsmøtet i Akershus Venstre 04.november skal nominere kandidater til fylkestingsvalget i 2015. Nåværende gruppeleder Solveig Schytz er innstilt på 01.plass på nominasjonskomiteens listeforslag. Tord Husveit fra Eidsvoll er innstilt på 04.plass. Venstre har i dag tre representanter på fylkestinget.

Årsmøtet valgte enstemmig følgende til delegater til fylkeslagets nominasjonsmøte:

Knut Bakkehaug

Foto: Venstre

Knut Bakkehaug, leder i Eidsvoll Venstre og kommunestyrerepresentant

Kjersti Almåsvold

Foto: Venstre

Kjersti Almåsvold, styremedlem i Eidsvoll Venstre, og medlem av Utvalg for oppvekst og levekår

Tord Hustveit, leder i Unge Venstre, og innstilt på nominasjonskomiteens listeforslag til fylkestingslisten

Varadelegater:

1. Rune Slettebakken, styremedlem i Eidsvoll Venstre
2. Sesselja Bigseth
3. Benedicte Tærud

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**