Et grønnere og varmere statsbudsjett

Venstres alternative statsbudsjett for 2015 får direkte innvirkning på Skien med øremerkede midler til kultur og miljø.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Venstres alternative budsjett vil gi økt satsning på samferdsel, miljø og kultur i Grenland

Konkrete saker i venstres alternative statsbudsjett som er av stor betydning for Skien og Grenland er:

Grønn jord

· Grenland friteater og Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival (2 mill.)

· Videreføring av framtidens byer, Porsgrunn og Skien (Samlet 10 mill. til samarbeidsprosjekt mellom de 13 største byene i Norge om å redusere klimagassutslippene — og gjøre byene bedre å bo i.)

· Elektrifisering av Bratsbergbanen (innenfor en samlet jernbaneramme på 240 mill.)

· Opprettholde drift av Bratsbergbanen (18 mill.)

· Dobling av belønningsordningen for kollektivtransport. = 60 mill. mer til Grenland (Telemark fylkeskommune og kommunene Skien, Porsgrunn og Siljan)

I tillegg til dette kommer det midler til satsing på industri og teknologiutvikling.
Telemark Venstre har blant annet kjempet for at Norcem skal få lov til å bli et pilotprosjekt for CO2 rensing.

Les hele Venstre sitt alternative statsbudsjett her:
Venstres forslag til statsbudsjett for 2015

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**