NorFraKalk -“truer med nedleggelse”

NorFraKalk er bekymret for nye avgifter på bruk av spillolje. Verdal Venstre er bekymret for miljø og klima. I Venstres program heter det at “prinsippet om at forurenser betaler skal være førende”.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Verdal Venstre har innlegg i Verdalingen i dag. Innlegget finner du her:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**