Venstre 20-dobler belønningsordningen for kommunale sykkelveier

I Venstres alternative budsjett legges det opp til en storstilt satsing på sykkelveier. Venstre setter av 200 millioner til den kommunale belønningsordningen for sykkel og 300 millioner til gang- og sykkelvei langs riksveiene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Abid sykler gjennom Sjøgata

Foto: HA, Abid Raja sykler gjennom Sjøgata

Venstre bevilger 20 ganger mer til belønningsordningen for kommunale sykkelveier enn det regjeringen gjør. I tillegg kommer satsingen på gang- og sykkelveier langs riksveiene.

Totalt vil Regjeringens forslag til statsbudsjett gi 37 km tilrettelagt vei for gående og syklende, mens Venstres satsing vil gi totalt 65 km sykkelvei — en økning på 28 000 meter for 2015.

Belønningsordningen fungerer som et incentiv for kommuner og fylkeskommuner som satser på utbygging av et bedre sykkelveinett, der staten tar halvparten av regningen for investeringene til infrastruktur, sykkelparkering og skilting. Belønningsmidlene gir kommunene mulighet til å gjennomføre prosjekter de i utgangspunktet ikke har ressurser til.

Dette er både et viktig klimatiltak og et godt nærmiljøtiltak. For Vefsn kommune vil det bety at vi kan gjennomføre både sykkelstier som allerede er under planlegging, men det vil også være mulig å gjennomføre blant annet utbygging av sykkelvei "Marka rundt" som ble vedtatt i kommunestyremøte den 18.12.2013 etter et verbalforslag fra Vefsn Venstre.

I tillegg setter Venstre av 40 millioner til miljø- og servicetiltak, som blant annet skal gå til sikring av biologisk mangfold og støyskjerming.

Carola Karl Urvik, gruppeleder for Venstre i Vefsn

Les innlegget i Helgelendingen her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**