Ja til den kulturelle spaserstokken

(Foto: Dreamstime.com)

– Nittedal Venstre vil opprettholde den kulturelle spaserstokken, enten det kommer som øremerkede midler i statsbudsjettet eller ved at kommunen bruker frie midler til dette, uttaler varaordfører Inge Solli til lokalavisa Varingen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Den kulturelle spaserstokken har vært en suksess siden ordningen ble innført i 2007. Den har gitt kulturopplevelser og stimulans til eldre og pleietrengende, til de som har aller minst mulighet til å oppsøke kulturarrangementer på egenhånd.
Staten har stilt med midler og kommunene har laget fine og ambisiøse kulturprogram, finansiert av Den kulturelle spaserstokken, samt noe kommunale midler.

Inge Solli, Venstre

Inge Solli, Venstre

Gode planer for seniorkulturen
I Nittedal kommune har vi fått mye midler fra DKS, fordi vi har hatt flinke folk som har lagt gode planer for seniorkulturen. 40 konserter årlig, som mer enn 1600 seniorer har nytt godt av: Dette er tallenes klare tale.
Venstre er et kulturparti, og vi i Nittedal Venstre er for å videreføre den kulturelle spaserstokken her i kommunen.

Profesjonelt og tilpasset tilbud
Vi i Nittedal Venstre mener at eldre mennesker fortjener et profesjonelt og tilpasset kulturtilbud. Det innebærer både musikk som en del av omsorgen, slik vi ser på demenssenteret på Skytta, som blant annet har et fantastisk én-til-én-opplegg med sykepleier og musiker Gina Nordby, men det må også inneholde konserter og forestillinger som samler beboerne om gode opplevelser. Konserter og forestillinger på linje med det du og jeg kan oppleve.

Kontinuitet og forutsigbarhet
Venstre på Stortinget har ikke lagt inn statlige midler til Den kulturelle spaserstokken i sitt forslag til statsbudsjett, noe som partiet heller ikke har gjort de senere årene. Begrunnelsen er at partiet vil at dette skal være opp til kommunene å bestemme, og at kommunene skal få frie midler framfor øremerkede midler til formål som dette.
Nittedal Venstre håper likevel at ordningen vil bestå. Den kulturelle spaserstokk har bedret kontinuiteten og forutsigbarheten i seniorkulturen lokalt. En statlig ordning er også helt avgjørende for at musikere og andre artister skreddersyr et program for eldreinstitusjoner, et program som de så kan reise fra kommune til kommune med.

God kommunikasjon mes stortingsgruppen
Jeg har sendt noen kommentarer og spørsmål om saken til Venstres stortingsgruppe. Både Venstres leder Trine Skei Grande og Akershus Venstres stortingsrepresentant Abid Raja svarte raskt på min henvendelse, og de vil se nærmere på saken. Så får vi se hva det endelige vedtaket i statsbudsjettet blir.
Kostnadene for den kulturelle spaserstokken er drøyt 30 millioner på landsbasis, så det er ingen dyr fornøyelse. Nittedal Venstre vil opprettholde dette tilbudet i vår kommune, enten det kommer som øremerkede midler i statsbudsjettet eller ved at vi bruker kommunens frie midler til dette.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**