Venstre foreslår 30 mill kr til Rv 70 Tingvoll-Meisingset

Venstre sitt alternative statsbudsjett for 2015 har satt av 30 mill kr ftil Riksvei 70 Tingvoll- Meisingset. Dette er en sak som alle nordmøringer venter på skal bli løst og som vår stortingsrepresentant Pål Farstad og vår samferdselspolitiker i fylket Iver Nordseth har jobbet hardt for. Nå har de fått gjennomslag i Venstre sitt budsjettforslag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

 Pål Farstad og Iver Nordseth

Pål Farstad og Iver Nordseth
Foto: faksimile TK 6.11.14

Stortingsrepresentant Pål Farstad og samferdselspolitiker Iver Nordseth sier seg glad for at de fikk gehør i eget parti for å fremme dette som et krav i budsjettforhandlingene med KrF og regjeringspartiene Høyre og FrP. Dette skriver Tidens Krav 6.november.
Mer om saken kan leses i TK her

Pengene som er foreslått avsatt skal gå til til planlegging og forprosjektering av denne veistrekningen mellom Tingvoll og Meisingset.

 RV 70 med i Venstres forslag til stsabudsjett

RV 70 med i Venstres forslag til stsabudsjett
Foto: faksimile TK 6.11.14

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**