Rent drikkevann i Vefsn også i framtiden?

Alle mennesker har rett til nok og rent drikkevann. Et menneske kan overleve flere uker uten mat, men bare få dager uten drikkevann. Vann er verdens viktigste ressurs. Dette har vi nettopp lært mye av ved årets TV-aksjon den 19.oktober. 11 prosent av verdens befolkning — 783 millioner mennesker — mangler tilgang til rent drikkevann. Ett av FNs tusenårsmål handler om rent drikkevann. Rent drikkevann er ikke bare en kilde til liv, men har blitt årsaken til mange blodige konflikter i verden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Folkeaksjonen

Foto: Inga Remmen

Man skulle tro at denne problematikken ikke berører oss i Vefsn kommune, men vi har faktisk et kommunestyrevedtak fra 25.1.2012 hvor man gambler med drikkevannskilden til kommunens innbyggere. Et knapt flertall bestående av Arbeiderpartiet og Høyre ville heller sette 20 arbeidsplasser og et anslått inntekt fra eiendomsskatt på 12-18 millioner kroner foran drikkevannet til en hel kommune. For Vefsn Venstre har det vært helt uaktuelt å bygge vindmøller på Reinfjellet. Ett av våre viktigste argument hele veien, i tillegg til friluftsinteresser og reindriftsnæringen, var å ta hensyn til innbyggernes drikkevann! Derfor er vi veldig glade for at Mattilsynet nå setter foten ned når ikke politikerne fra AP og H kan være sitt ansvar bevisst. Siden vi mennesker er nok litt glemske anbefaler jeg å sjekke nettsidene til Helgelendingen og fordype seg i avisen fra 25.1.2012. Her står det blant annet, sitat:

"- Det er egentlig veldig sannsynlig at vi vil få forurensing i drikkevannskilden, særlig under anleggsfasensier prosjektleder Oddleif Øfeldt i Vefsn kommune. Da har vi lite å stille opp med i dag". Et nytt rensetrinn vil koste mellom 35 og 40 millioner kroner. Jeg har ikke akkurat vært en racer i matematikk i min skoletid. Kan det være derfor at jeg ikke forstår dette regnestykket? Men det jeg imidlertid forstår enda mindre av er at man kan ha en slik avventende holdning og driver med ansvarsfraskrivelse fra øverste politiske hold. Er de som stemte på Arbeiderparti og Høyre ikke er så opptatt av hverken et unikt friluftsområde, reindriftsnæringen eller rent drikkevann? Eller er vedtaket kanskje et "partipiskmonument" jf. avisinnlegget fra 25.1.2012?

Jeg vil også påpeke at så sent som i kommunestyret den 12.3.2014 i sak 25/14 fremmet Venstre følgende endringsforslag: "En forurensing av drikkevannsforsyningen for Mosjøens innbyggere vil få store konsekvenser. Vefsn kommune er langt på vei enig med Mattilsynet i at føre-var-prinsippet bør komme til anvendelse i denne saken og kan derfor ikke akseptere noe form for tiltak eller motorisert anleggsvirksomhet i nedslagsfeltet for Langvatn". Heller ikke her kunne Arbeiderpartiet hoppe over sin egen skygge. Forslaget fikk 11 stemmer og ble dermed nedstemt.

Rent vann er faktisk ingen selvfølge og en kritisk faktor i vår infrastruktur , men de fleste av oss tenker først på det når det ikke fungerer som det skal. Det ligger et stort ansvar i det å skaffe rent drikkevann for befolkningen. La oss håpe at NVE avslår søknaden om vindmøller på Reinfjellet, ellers får kommunen enda et stort hodebry.

Carola Karl Urvik, gruppeleder for Venstre i kommunestyret

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**