22.juli-pengene: – Noe har gått galt i Eidsvoll

Det var Venstres Kjersti Almåsvold som i april i fjor ba om en redegjørelse for hvordan 22.juli-pengene var brukt i Eidsvoll. Hun mener kommunen må ta lærdom av de pårørendes reaksjon. – Det er deres behov som burde stått i sentrum, sier hun.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Familien Lund Schjetne fra Eidsvoll mistet sønn og storebror Fredrik på Utøya 22.juli 2011. De har stilt opp på NRKs dokumentar om “Sårene fra Utøya”. Her kommer Eidsvoll kommune i et veldig dårlig lys. Familien reagerer på at lillebror Dennis ikke har fått den hjelp han trengte etter tragedien. “Familien har gjentatte ganger bedt om ekstra ressurser til å følge ham opp, søkt om en egen assistent som kunne hjulpet ham gjennom skolehverdagen. Svaret har vært nei. Det er ikke penger.” skriver NRK.

Etter at familien ble intervjuet i EUB 03.april i fjor, ba Kjersti Almåsvold om en redegjørelse for bruken av pengene kommunen hadde fått i forbindelse med 22.juli-tragedien. Hun er Venstres medlem i utvalg for oppvekst og levekår.

Almåsvold hadde også et innlegg på trykk i EUB 06.april, der hun forklarte hvorfor Venstre mener at spesielt Ap, som ikke bare ble rammet av tragedien men også har hatt styringsansvaret i Eidsvoll kommune både før og etter 22.juli har et spesielt ansvar for å følge opp pengebruken.

– Familiens behov i sentrum
Almåsvold sier i en kommentar til NRKs dokumentar at når kommunen får tilført penger i en helt spesiell situasjon burde de pårørende og etterlattes behov stått i sentrum. – Selv om familien sier at hvordan pengene ble brukt ikke er viktig, så viser avslagene på hjelp til Dennis at det er viktig å se hvordan pengene ble brukt – når de ikke ble brukt på ham.

Almåsvold er også opptatt av hvordan kommunikasjonen mellom familien Lund Schjetne og kommunen har vært. – Har familien vært klar over hva de kunne forvente av hjelp fra kommunen, og hvilke ressurser som var stilt til disposisjon for dem via kommunen. Og; har kommunen vært klar over hvilket behov familien Lund Schetne har hatt? spør Almåsvold.

Hun understreker at hun ikke har kjennskap til hvordan kommunikasjonen har vært, men tar utgangspunkt i at familien har sagt ifra om behov – men fått avslag fra kommunen. – Noe har gått galt i Eidsvoll, mener Almåsvold.

– Det er grunn til å påpeke at Dennis’ behov for hjelp ikke ville gått på bekostning av andre, ettersom midlene som ble stilt til rådighet for Eidsvoll kommune kom ene og alene på grunn av denne forferdelige tragedien, avslutter Almåsvold.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**