Åpent møte på Apotekergården mandag: Hva er ikke viktig i budsjettet?

Mange gleder seg over mer penger til omsorg, skoleinvesteringer og mer satsing på kultur, folkehelse og idrett i rådmannens budsjettforslag. Men det har en pris — som rådmannen foreslår betalt med økt eiendomsskatt. Hva syns du om det? Kan vi heller kutte ut noe av det kommunen allerede gjør — kanskje noe som bare er blitt gamle vaner ingen tenker over?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Grimstad Venstre inviterer til åpent møte om kommunens budsjett mandag 17.11 kl 20 på Apotekergården. Dette er et arrangement som går inn i rekken av møter Grimstad Venstre har hatt der vi setter søkelys på muligheter og utfordringer i Grimstad.

Rådmannen har lagt frem sitt budsjettforslag, og vi er nå i en fase der partiene arbeider med å lage et forslag, som først skal behandles i formannskapet 27.november, før det skal ut på høring i to uker, og endelig vedtas i kommunestyret. I denne prosessen skal det gjøres prioriteringer. Enkelt sagt: Noe skal få mer, og noe skal få mindre. Vi må stille oss spørsmål om hva vi bør prioritere, og hva kan vi gjøre lurere?

Politikerne sitter med det endelige ansvaret for budsjettet, men på veien mot vedtak er vi sikre på at ingen har det eneste rette svaret for prioriteringer. Ofte finansierer politikerne nye tiltak med å kutte i nye tiltak rådmannen foreslår. Problemet med det er at disse ofte er godt begrunnet, de har tross alt vunnet fram i administrasjonens tøffe prioriteringer når de har forberedt budsjettet.

Vi spør oss: Hva er de gamle tingene vi gjør av gammel vane, eller fordi ingen stiller spørsmål ved dem? Er det noe her vi kan kutte ut eller gjøre billigere — så vi får rom for mer av det som det er behov for i dag?

Vi håper på konkrete og gode innspill fra innbyggerne, og vi vil invitere noen personer til å komme med ideer som et oppspill til diskusjonen.

Møtene på Apotekergården er kjennetegnet av stor takhøyde og at partitilknytning ikke er så viktig. Alle er velkomne — vi setter pris på meningsbrytning og god dialog! Møtet starter klokka 20.00 og avsluttes 21:30.

For mer informasjon, kontakt Grimstad Venstres leder Arnt Gunnar Tønnessen, telefon 982 06 022.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**