Bli kjent med listekandidat Karianne Thøger-Andresen

Karianne (bilde kommer) er styremedlem og sekretær for kommunestyregruppa. Biologi, natur og friluftsliv er viktig for henne som kandidat for kommunestyret fra 2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Hei!

Mitt navn er Karianne Thøger-Andresen. Jeg er opprinnelig fra Kongsvinger, utdannet naturforvalter fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås. Jeg jobber til daglig på Miljøseksjonen i Vegdirektoratet. I jobben har jeg ansvaret for å koordinere det faglige arbeidet med vilt spesielt og hensyn til naturmangfold generelt i Statens vegvesen.

Av personlige interesser er jakt, hund og friluftsliv noe jeg bruker mye tid på. Min studiekompetanse og interesser gjenspeiler hvilke politiske saker og temaer jeg er opptatt av. Naturmangfoldet er vårt livsgrunnlag og våre naturressurser gjør at vi kan drikke rent vann og spise oss mette hver dag. Bærum kommune har et rikt biologisk mangfold med gode dyrkingsforhold som følge av vår geologi og vårt klimagrunnlag. Spesielt er arealforvaltning viktig for hvordan biologisk mangfold, dyrket mark og rekreasjonsområder blir ivaretatt. Blant annet står arealendringer står for 90 % av påvirkning på truet naturmangfold. Kommunene er landets viktigste og største arealforvaltere.

I Bærum har vi et stort utbyggingspress blant annet på grunn av økt befolkningsvekst, nær beliggenhet til Oslo og med E18 gjennom vår kommune som en av landets viktigste og mest trafikkerte innfartsårer til hovedstaden. Dette medfører store lokale miljøutfordringer. Her er modige politiske valg og bruk av riktige virkemidler avgjørende for hvordan, og i hvilke områder vi tilrettelegger og ønsker utbygging. Samtidig som vi må ta viktige valg om hva som skal vernes og beskyttes for kommende generasjoner.

Jeg er medlem i Bærum Venstre fordi dette er partiet som tar disse grønne verdiene på alvor og ønsker å verne om disse i stor grad. Jeg jobber som sekretær for kommunestyregruppen og hovedstyre i Bærum Venstre. Hvis du ønsker at kommunen skal ta grønnere valg og satse på miljø i fremtiden mener jeg Bærum Venstre er det beste valget!

Med hilsen
Karianne

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**