Bli kjent med listekandidat Ole Andreas Lilloe-Olsen

Ole Andreas (foto kommer) toppet lista vår i 2011, og er Venstres gruppeleder i nåværende kommunestyre. Ole Andreas tar sats for en ny periode.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Jeg er oppvokst i Oslo og Bærum og har røttene mine her. 57 år, gift, fire barn og fem barnebarn.

Jeg er landbruks- og ressursøkonom, tidligere offiser. Har bred ledererfaring fra nasjonale og internasjonale organisasjoner innen naturvitenskap og arbeidsliv. Tidligere dommer i Arbeidsretten og jurymedlem i Akademikerprisen. Organisasjonsliv også som yrke bla. som forbundsleder i Naturviterne og organisasjonssjef i Bondelaget.

Den grunnleggende liberale holdning om at beslutninger skal fattes nærmest den det gjelder kombinert med strekt engasjement for natur, miljø og friluftsliv, ledet meg inn i Venstre.

Jeg er mest opptatt av å ta vare på Bærums rike natur- og kulturverdier, skape gode og miljøvennlige bomiljøer og å gi også uorganiserte barn og unge optimale oppvekstvilkår. Valgfrihet -friskjellige menneskers rett og muligheter til å skape, mestre og gi mening til forskjellige liv.

Jeg har vært en klar og tydelig forsvarer av de grønne verdier i Bærum. Er løsningsorientert med innbyggernes beste for øye. Drar ofte det politiske flertall i grønn retning, sørlig i areal- og byggesaker. Har god bestillerkompetanse og sies å være en dyktig forhandler med høy integritet og tillit i alle politiske partier. Har sikret Venstre mange posisjoner.

Bare et sterkt Venstre kan gi et grønt skifte i Bærum. Det er viktig å endre den politiske monopolsituasjonen og sikre Venstre som det tredje største partiet hvis man ønsker å ta klima og miljø på alvor. Venstre gir en stemme til de svakeste.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**