Bli kjent med listekandidat Wenche Steen

Wenche (foto kommer) er engasjert i samfunnets utvikling, og hun ønsker å stille i kommunestyret fra 2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Jeg heter Wenche Steen, er 55 år, jobber som NAV leder i Asker. Jeg er utdannet økonom, sosionom og i ledelse. Jeg meldte meg inn i Venstre i 2012. De 10 liberale prinsipper tiltalte meg veldig.

I jobben min kan jeg bruke min fagkompetanse og påvirke mye. Som politiker kan jeg være en større pådriver på Venstres viktige kjernesaker. Barn, fattigdom, innvandrere og klima.

Jeg vil redusere antall fattige familier i kommunen. Det bor 2000 fattige barn i Asker og Bærum. Dette er barn som har mat og klær, men mangler tilbud om fritidsaktiviteter og ferie. Jeg vil jobbe for å innføre Aktivitetskort i Bærum, slik at alle barn skal få mulighet til delta på den sosiale arena uavhengig av foreldrenes inntekt. Har vi fattige barn, har vi også fattige foreldre. Mange av de familiene som definerer seg som fattige er ikke i jobb. Jeg vil jobbe for å samarbeide med næringslivet slik at bedriftene skal tørre å ta inn folk med hull i CVn og gratis barnehage for familier som tjener under 350.000.

Venstre viser varme og vil ta imot mennesker på flukt. Kommunen vil i fremtiden trenge arbeidskraft og varme hender.

Jeg er veldig opptatt av det «grønne skiftet». Vi må bli mer offensive og innføre flere Enøk tiltak i kommunen. Venstre må foreslå at kommunen gir bistand til utskiftning av gamle oljefyrer og innføre klimavennlige oppvarmingskilder.

Jeg har selv vært grunder. Heldigvis ble jeg ikke syk. Venstre må styrke sosiale rettigheter for selvstendig næringsdrivende.

Forebygging og tidlig innsats i skolen. Når vi vet at mange barn sliter med psykiske vansker, er det viktig å satse på tilstrekkelig med helsesøstre og sosialarbeidere i grunnskolen.
Folk skal stemme Venstre fordi vi tar ansvar for fremtida med å være tydelig på «det grønne skifte og en sterk og tydelig sosial profil.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**