Bli kjent med listekandidat Odd Roar Kristensen

Odd Roar har til nå én periode i kommunestyret og er opptatt av barn og unge, miljøet vårt både sosialt og i naturen, samt tilrettelegging av kollektivtrafikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Jeg heter Odd Roar Kristensen, 55 år og gift med Tone og sammen har vi fire barn. Kommer fra Skogsøya i Vesterålen, men har bodd i Bærum siden 1980.

Gikk på handelsskolen i Narvik og jobbet i Posten i 25 år og jobber nå som salgskonsulent i papirfirma på Rud.

Har vert politisk engasjert siden 1980 ble medlem i Venstre våren 2008. Ble tatt i mot med åpne armer i lokallaget og kom raskt inn i styret. Har vært valgkampleder de siste to valg i lokallaget. Valgkamp er noe av det morsomste jeg driver med og kan vel si at jeg har stått på lørdagsstand nesten hver lørdag.

Jeg valgte Venstre fordi partiet har den beste skole-, miljø- og kollektivpolitikken. Venstre bryr seg om de som sitter nederst ved bordet i samfunnet og jobber hardt for asylbarna. Venstre har en flott fordelingspolitikk. Venstre har også sterkt fokus på kollektivtransport.

Jeg er sterkest opptatt av barnevern, barnehage og skole. Mobbing, utestengelse og ekstremisme er noe av dagens viktigste tema og bekjempe. Er også opptatt av et bredt kulturliv i Bærum samt å bevare grønne lunger for borgerne. Lokaldemokratiet er jeg også opptatt å bevare.

Selv om Høyre flertall, har vi har klart å berge miljøarbeidere, Sjøholmen skole og andre spesialskoler. Vi har klart å redusere de store nedskjæringer i skolen. Sitter i kommunestyret og BAUN.

Velg Venstre fordi vi har dyktige lokalpolitikere som tør å si i fra. Venstre satser på barn og unge samt skolen. Vi har også en poltikk der det urbane og det landlige Bærum kan møtes.

Med hilsen
Odd Roar Kristensen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**