Nominasjonsmøte og politisk verksted vel gjennomført

Det var møtt frem nærmere 60 deltakere da Møre og Romsdal Venstre gjennomførte nominasjonsmøte og politisk verksted lørdag 15. og søndag 16.november på Hotel Alexandra i Molde. Gode tilbakemeldinger ble gitt fra deltagerne etter møtet. Fylkestingsprogram var tema i politiske verksted.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Lørdag formiddag var satt av til generell politisk debatt. Stortingsrepresentant Pål Farstad innledet. I debatten videre fikk han med seg mange innspill til Venstre sitt arbeid i forhandlingene om statsbudsjett 2015.

Ettermiddagen var satt av til politisk verksted. 1.utkast til fylkestingsprogram for 2015-2018 var sendt ut på forhånd. Hvert kapittel ble behandlet ved gruppearbeid i politisk verksted. Det kom gode innspill til programnemnda. Deltagerne var svært tilfreds med å få være med å påvirke programarbeidet på denne måten. Spesielt hyggelig er tilbakemeldingen om at folk opplever å få et eiendomsforhold til programmet. Flere av de som deltok i fylkessamling for første gang ga uttrykk for at verkstedene var en god måte å tilnærme seg politikk, og samtidig bli nærmere kjent med hverandre.

Status for listestilling i lokallagene ble gjennomgått, og viste at våre lokallag er i god rute.

Det ble vedtatt politiske uttalelser:
-Global klimakamp krever nasjonale tiltak
-Bioforsk Økologisk Tingvoll må styrkes
-Møre og Romsdal Venstre ønskjer auka satsing på kommunane

 Pål Farstad innleder til generell politisk debatt

Pål Farstad innleder til generell politisk debatt
Foto: Ragnhild Helseth

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**