Global klimakamp krever nasjonale tiltak

Skal vi lykkes med klimautfordringen krever det en globalt forpliktende avtale som Norge må være en pådriver for, men vi må også vise lokal handlekraft dersom vi skal bli tatt på alvor.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


I høst la IPCC frem en dyster klimarapport som krever tiltak om vi skal nå målet med en temperaturøkning på maks 2 grader. Havnivået er ventet å stige mellom 28 og 82 cm, temperaturøkningen akselerer og stadig mer av det biologiske mangfoldet går tapt.

klimakampanjelogo

Foto: k

Venstre tar utfordringen og ser alvorlig på regjeringens manglende vilje til å satse offensivt på klima. Norge har en unik mulighet til å være drivkraften for en grønn omlegging.

Skal vi lykkes med klimautfordringen krever det en globalt forpliktende avtale som Norge må være en pådriver for, men vi må også vise lokal handlekraft dersom vi skal bli tatt på alvor.

Venstres nasjonale klimatiltak:

•Gi fylkene myndighet og plikt til å forhandle frem forpliktende avtaler med kommunene om reduksjon av klimagassutslipp.
•Innføre en nasjonal kvoteordning med sanksjonsmuligheter.
•Innføre et avgiftsregime som gjenspeiler innvirkningen på klimagassutslipp og helseeffekt.
•Fjerne moms på plug-in hybridkjøretøy og på kjøretøy som benytter klimanøytral energikilde, og bevare fritaket for moms på el-bil
•Bygge ut infrastruktur for alternative drivstoff.
•Intensivere FOU innen mer miljøvennlige drivstoff/energikilder for båter og skip.
•Kutte klimagassutslippene fra norsk sokkel med 40 % innen 2030 gjennom elektrifisering av plattformer.
•Lage en ny byggeforskrift som setter pluss-hus som ny standard.
•Alle oljefondets energi investeringer skal være fornybare.
•Sette krav om karbonfangst til alle nye utslippspunkt, og innfase krav om karbonfangst til eksisterende utslippspunkt frem til 2030.
•Ha en offensiv satsing på utslippsfri kollektivtrafikk i store og mellomstore byer, og kollektivknutepunkt rundt disse.
•Styrke Norges posisjon som eksportør av fornybar energi til Europa.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**