Kent Are Kjørsvik Petterson vart 1.kandidat!

Kvinnherad Venstre avholdt nominasjonsmøte 17.november.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Nominasjonsmøtet til Kvinnherad Venstre gjorde fylgjande val:

Namn Bygd

1. Kent Are Kjørsvik Petterson – Husnes
2. Anette Wangensten – Valen
3. Are Blokhus – Sunde
4. Ragnhild Handeland – Valen
5. Jarle Haktorson – Herøysundet
6. Trude Tveitnes – Rosendal
7. Håvard Bakke – Dimmelsvik
8. Ingrid Handeland – Valen
9. Kristian Olav Bringedal – Uskedalen
10. Helga Rørvik – Husnes
11. Steinar Haugan – Valen
12. Marianne Lund Anderssen – Husnes
13. Halldor Tveit – Husnes
14. Laila Øvstebø – Husnes
15. Hanna Haugan Solheim – Valen
16. Espen R. Ertsland – Husnes
17. Tove R. Ertsland – Husnes
18. Roald Toskedal – Løfallstrand
19. Helene Laupsa Hefte – Valen
20. Anders Helvik – Herøysundet
21. Ellinor Hasle – Husnes
22. Oddvar Larsen – Valen
23. Heidi Irene Kjørsvik Petterson – Sunde
24. Annemor Ekeland – Valen
25. Kjell Yri – Uskedalen

Valnemnda har sett saman ei liste med 25 flotte kandidatar!
Arbeidet med lista har bydd på nokre utfordringar. Tilbakemeldingar har komme på at slik det politiske miljøet er, samt skriverier i forskjellige medier, gjer det lite freistande å engasjere seg politisk. Dette er sjølvsagt trist.
Valnemnda har arbeidt for å få ei liste som er godt kjønnsbalansert og har fått samla ei liste beståande av 13 kvinner og 12 menn.
Geografisk har utfordringane vore å få fatt i kandidatar frå Ølve/Hatlestrand, Åkra/Matre og Halsnøy. Det har diverre ikkje lukkast å få på plass kandiatar frå desse bygdene. Vi har forsøkt å setje opp lista slik at den vert best mogleg kjønnsmessig og geografisk.

Ein presentasjon av dei øverste kandidatane vil komme i løpet av dei næraste dagane.

Valnemnda ynskjer alle kandidatane lukke til fram mot valet!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**