Fornyelse og erfaring på nominasjonsmøtet i Bærum Venstre

Nominasjonsmøtet i Bærum Venstre valgte i dag en kombinasjon av politisk erfaring og ungdommelig engasjement da partiets liste til kommunevalget i 2015 ble bestemt. Ungdomspolitiker Tiril Eid Barland, leder i Akershus Unge Venstre, ble valgt til andre plass etter veteranen Ole Andreas Lilloe-Olsen. Hennes sterke engasjement og erfaring fra Natur og Ungdom gir et viktig komplement til Lilloe-Olsens lange erfaring og store kompetanse på jordvern og grønn arealpolitikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


«Nominasjonsmøtet har vedtatt en veldig spennende liste. Alle de gamle er med blant topp ti, samtidig har vi fått inn mange nye med høy kompetanse og en god blanding av erfaring og sprudlende engasjement. Et godt utgangspunkt hvis vi skal få til et grønt skifte i Bærum!» sier Lilloe-Olsen.

«Jeg gleder meg til valgkamp neste år, spesielt til å jobbe for saker unge er opptatt av, som en ambisiøs klimapolitikk, en friere skole og mer satsing på kultur» sier en engasjert Eid Barland.

Bærum Venstre har nå unge kandidater på både andre og tredje plass, der Edvard Værland ble nominert. Edvard er tidligere leder i Akershus Unge Venstre, tidligere medlem av landsstyret i Unge Venstre og representant for Bærum Venstre inneværende periode.

Nominasjonsmøtet valgte å styrke fokuset på inkludering og utjevning av sosiale ulikheter ved å velge Wenche Steen på den innstilte fjerdeplassen. Wenche sier: «Jeg skal være med å kjempe mot sosial ulikhet, og for å sette barna høyest i kommunen vår. Bærum er et utrolig flott sted å bo, men vi kan bli flinkere til å inkludere alle.»

En ny kandidat som kom inn på listen var Øystein Goksøyr, en innflyttet vestlending med meget sterk miljø- og teknologikompetanse fra hans daglige arbeid hos DNV GL. Han sitter i styret i Bærum Venstre og har vært sentral i arbeidet med å spisse miljøprofilen i utkastet til partiprogram for neste år.

Andre partiveteraner som ble valgt inn på listen er Bente Knagenhjelm, Hilde Arneberg, Eirik Bøe, Hulda Tronstad og Odd Roar Kristensen.

Link til fullstendig kommunevalgliste vedtatt av nominasjonsmøtet.

Kontaktpersoner:
Mette Kaaby, leder Bærum Venstre — mobil 976 13 730, [email protected]
Jakob Bronebakk, nestleder Bærum Venstre — mobil 906 39 637, [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**