Når man faller utenfor folk flest

Folk flest. Hva er egentlig folk flest? Er ikke det egentlig en hver majoritet, stor som liten. FrP betegner seg selv som et parti bygd på liberal ideologi, skriver Jacob Handegard.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Hvordan kan de da glemme et av de viktigste prinsippene i et liberalt demokrati, mindretallsvern? Demokratiets akilleshæl er når majoritetsstyre blir til flertallstyranni. FrP sier de ønsker færre forbud som innskrenker frihet og skaper vanskeligere hverdager. Jeg presenterer gjerne et forbud som fint kan kuttes.

Jacob Handegard

Foto: Venstre

Som liberaler står ytringsfriheten som en av de aller mest sentrale frihetene. I følge Høyesterett i Østerrike og domstoler i både Michigan og Arizona strider et tiggeforbud mot ytringsfriheten. Liberale partier ønsker sjeldent å innskrenke ytringsfrihet og er sjelden dem som går først i korstoget for flere begrensninger på denne sentrale friheten. I tillegg til å angripe ytringsfriheten gjør ikke tiggeforbudet noe med problemene som formaliserer seg i tigging. Forbudet fjerner bare synet av fattigdomsproblemet. Ønsker vi en sosialpolitikk basert på prinsippet «ute av syne ute av sinn»? Et ekte liberalt parti kan ikke ta til orde for å forby folk å be om hjelp.
Politikere sin viktigste oppgave er å være talerør for dem som ikke sitter øverst på rangstigen. Å være liberal handler om å verdsette alle mennesker like mye. Ekte liberalere forbyr ikke fattigdom, de gjør sitt beste for å fjerne den. Ekte liberalere bryr seg ikke bare om folk flest, de bryr seg om alle og spesielt dem som sliter.
Jacob Handegard, Styremedlem Agder Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**