Idag: Venstre møter rådmannen

Kl. 10.00 i dag skal Venstres kommunestyrerepresentant Knut Bakkehaug og medlem i Utvalg for oppvekst og levekår Kjersti Almåsvold ha møte med rådmannen i Eidsvoll. Tema er forslaget til budsjett for 2015 og handlingsplanen. Med seg har våre to folkevalgte en liste med spørsmål.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Det var Venstre som ba om møtet med rådmannen, for å få vite mer om forslaget til budsjett og handlingsplan. Rådmannen stilte seg positiv til å ha et slikt møte.

Knut Bakkehaug i Eidsvoll Venstre

Foto: Venstre

Før helgen ba Bakkehaug medlemmene i Eidsvoll Venstre om innspill til spørsmål han kunne ta med seg i møtet. Kommunestyrerepresentanten mener han har med seg en liste med interessante spørsmål, og han er spent på svarene fra rådmannen. Bakkehaug vil imidlertid ikke røpe hvilke spørsmål medlemmene ønsker at han skal stille. Han mener det ryddigste er at rådmannen får se spørsmålene først.

Eidsvoll Venstres kommunestyrerepresentant påpeker at Venstre hverken er representert i formannskapet eller i Finansutvalget, og han synes derfor det er positivt at den nye rådmannen viste slik velvilje til forespørselen om å møte Venstres folkevalgte i kommunen.

Venstre har tidligere markert seg med sterk kritikk av Finansutvalget i Eidsvoll, både ut fra et åpenhets- og et demokratiperspektiv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**