Studentby eller bare en by med studenter?

Er Fredrikstad en studentby? Er byen attraktiv nok og dyktig nok til å bruke de mulighetene høgskolen gir oss? Er Fredrikstad en studentby — eller bare en by med studenter?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Høyere utdanning er viktig for samfunnet vårt. Fredrikstad er i dag en by med en høgskole, med flere avdelinger og studieretninger, lærere og studenter. Høgskolen er bra og viktig for byen vår. Vi hører det ofte i festtaler, og i planer og politiske programerklæringer sies dette ofte. Men lever vi opp til det. Er Fredrikstad attraktiv nok, og dyktig nok til å bruke de mulighetene høgskolen gir oss? Er Fredrikstad en studentby — eller bare en by med studenter?

En studentby er stedet du som student vil dra til for å studere, og byen du husker. Byen med skolen som både hadde et flott faglig tilbud, et sosialt og kulturelt tilbud, og et sted du vil bo og leve i noen spennende år av livet ditt. Hvis byen var riktig bra, endte du kanskje opp med å arbeide og bo der etter avsluttede studier også.
Jeg tror vi har utfordringer med å svare ja på om Fredrikstad er en god studentby. Høgskolen har absolutt et godt faglig tilbud, dyktige lærerkrefter, fine lokaler og flinke studenter.. Jeg tror til og med studentene både trives og liker høgskolen. Selvsagt er det viktig. Men hvis Fredrikstad skal være en studentby, og en by som klarer å benytte seg av det og kompetansen høgskolen besitter, må vi satse enda mer. For vi har en vei å gå.

Reise
Det å komme seg enkelt og billig til skolen er viktig. Høgskolen i Østfold har mange studenter fra nærområdene, enten i Fredrikstad eller Østfold. De må få mulighet til å kunne reise enkelt og greit til og fra skolen, enten det er til Halden eller Fredrikstad. Altså må kollektivtilbudet forbedres betraktelig, ikke minst her i Nedre Glomma-regionen. Selv om vi har en ferge i byen, og Glommaringen har mange avganger i timen, er det knapt noen andre bussruter i fylket som lever opp til betegnelsen «godt kollektivtilbud». Ting er på gang, men her må vi tenke enda mer offensivt.

Boliger
Noe av det viktigste for en student er å finne et godt og rimelig sted å bo. Studentboliger finnes i Fredrikstad, men de er for få og altfor dyre. Mens det på landsbasis legges opp til 20 % studentboligdekning, kan Østfold skilte med tilbud til under 5 % av sine studenter. I tillegg, og kanskje enda verre, ligger prisene langt over tilsvarende priser som i en storby som Oslo. Da blir fort alternativet å pendle inn og ut av Fredrikstad — eller rett og slett velge et annet sted å studere. Skal Fredrikstad oppfattes som en attraktiv studentby, enten for østfoldinger eller studenter fra andre deler av landet, må vi bygge flere og rimeligere studentboliger.

Ressurs for Fredrikstad-skolen?
Planene for ny videregående skole i Fredrikstad diskuteres i disse dager. En lokalisering tett opp til høgskolen er spennende. Men bør vi ikke også tenke mulighetene for samarbeid også på lavere utdanningstrinn? Barn og unge inspireres av kunnskap, og nysgjerrighet er viktig i læring. Midt i byen vår har vi en stor høgskole som utdanner unge mennesker på høyt nivå. Kan ikke de være en inspirasjon for de unge i byen vår? Det er en mulighet Fredrikstad-skolen bør satse på. Et spennende samarbeid med fagmiljøene som allerede ligger der på Værste vil være en berikelse.

Studentmiljø
Blir det lettere å reise til skolen, og ikke minst rimeligere og mer attraktivt å bo i Fredrikstad for studentene, vil også miljøet styrkes. Et godt og pulserende studentmiljø er en stor ressurs for en by. Studentene bidrar både til kulturlivet, utelivet, og næringslivet, og ofte med mye frivillig engasjement. Det må vi som vertsby støtte oppunder.

Næringsliv
Studenter med deres kompetanse og fagmiljøene på høgskolen er en ressurs for næringsutviklingen. Unge mennesker med pågangsmot, gründerånd og vilje til å satse er noe Fredrikstad trenger mye av. Da må vi støtte dem, og være villige til å satse på dem. Et tett samarbeid mellom høgskolen, kommunen og næringslivet i Fredrikstad må være en del av en storstilt næringssatsing. Det er viktig for å skape det næringslivet og arbeidsplassene fremtidens Fredrikstad sårt trenger.

Kronikk av Trond Svandal (publisert i Fredriksstad Blad 19.11.2014)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**