Budsjettforslag fra Venstre, Høyre og Pensjonistpartiet

Gruppeleder Per Olav., Foto: Kjell Olsen

Alternativt budsjett for neste år og økonomiplan for 2016-2018 presenteres i dag.
Et godt budsjett uten kutt og uten eiendomsskatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Endringer i forhold til rådmannens budsjettforslag til drift:
Diverse endringer LOS endres fra 200.000-100.000,- pr år.
Ny stilling forvaltning omsorg går ut.
IKT utstyr OK etaten flyttes fra drift til investering.
Nye programmer visma går ut.
Oppgradering programvare hjemmesiden går ut.
Tilskudd fyrmuseum minus 30.000,- i 2015.
Oppgradering hjemmesiden går ut
Stilling eiendomsskatt går ut.
Aggregat går ut.
Spangereid skole endres fra drift til investering og økes med 20.000.
Bro og vedlikehold etterslep endres til 200.000 i 2015 og videre
Spangereid eldresenter i 2016 endres til 250.000.
Drift varmtvannsbasseng 80.000,- alle år.
Planleggingsmidler for planen kultur, idrett og friluftsliv 100.000,- i 2015.
Møbler personalrom LUS 150.000,-.
Innvendig oppussing/maling LUS 200.000,-.

Per Olav 27okt08

Foto: Kjell Olsen

Endringer på rådmannens forslag til investeringer:
Lastebil Tre og Tekstil tas ut.
Utvidelse av Valle kirkegård med nytt verksted, lager og garasje. Planleggingsmidler i 2015 blir stående. Investeringer i 2016 og 2017 utgår frem til vi er kjent med kostnadene.
Nye kulturskolelokaler tas ut.
Uteområde LUS flyttes fra 2016 til 2015
Uteområdet Vigmostad barnehage tas ut
Nye programmer Visma tas ut
Oppgradering vei + 300.000 i 2015, + 300.000 i resten av økonomiplanperioden
Lus renovering og spesialrom: 1500.000 flyttes fra 2016 til 2015
Traktor LUS går ut
Regulering Lonestrand inntekt 2016 endres til 5.000.000,- i 2016
IKT utstyr OK-etaten +370.000,- i 2015 (flyttet fra drift)
Mobilmast + 1.650.000,- i 2015
Endringer i gebyrregulativet for 2015:
Salg over disk i omsorgskafeen prisjusteres ikke. Man vil anta å selge mer, dersom prisen ikke settes opp og at dette ikke har økonomiske konsekvenser.

Topp 4 kandidater

Foto: Kjell Olsen

Det gjøres følgende endringer i skjema 1A:
Renteinntekter og utbytte endres til 15.979.000,- i 2016, til 16.117.000,- i 2017 og 16.255.000,- i 2018.
Renteutgifter/Provisjon og andre finansutgifter endres til 10.363.000,- i 2015, og 11.351.000,- i 2016 og 12.224.000,- i 2017, 11.891.000,- i 2018

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**