Stiller spørsmål til inngått kjøpsavtale

Varaordfører Hanne Nora Nilssen fra Venstre sendte den 24.oktober spørsmål til ordfører i forbindelse med ordførers signering av en kjøpsavtale mellom Alstahaug kommune og Hotell Syv Søstre. Avtalen har ikke vært oppe til politisk behandling, og ordføreren har permisjon fra hotell Syv Søstre mens han utøver sin ordførergjerning for kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Spørsmål sendt til ordfører 24.oktober

I møtet i planutvalget i går fikk vi informasjon fra administrasjonen om den avtalen mellom Alstahaug kommune og Hotell Syv Søstre as som var inngått. Jeg har også fått informasjon om at denne avtalen ble godkjent av formannskapet i Alstahaug kommune den 10.september. I den forbindelse ber jeg om å få svar på noen spørsmål:

Kommunestyret godkjente områderegulering for Sandnessjøen bad og kulturhus i møtet den 27.juni 2012. I reguleringsbestemmelsene står det følgende: Parkeringshus på område KP1 skal ferdigstilles før ferdigattest kan gis på område BK1 og H1. I avtalen som er inngått står det som følger: En inngåelse av nærværende avtale forutsetter at Hotellet innvilges dispensasjon fra rekkefølgebestemmelsen i reguleringsplan.

Hvordan kan formannskapet godkjenne en avtale som ser bort fra et vedtak som Kommunestyret har fattet?

Jeg stiller meg også undrende til at ordfører kan signere på vegne av kommunen i denne saken. Dette da ordfører tidligere har informert meg om at ordfører kan vende til bake til jobben som salgssjef ved hotellet selv om hotellet har skiftet eier etter at ordføreren trådte inn i sitt politiske verv. I forbindelse med avtalen som er inngått er det også inngått samarbeidsavtale om "eksklusive rettigheter i forbindelse med kulturhus/badeland i henhold til fremforhandlet forslag".

Ble vurdering av ordførers habilitet vurdert før inngåelse av denne avtalen, og eventuelt hvilke vurderinger ble gjort?

Mvh
Hanne Nora Nilssen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**