Innlegg: Madsens Eidsvoll

EUB skrev i sin leder 11.november at Harald Espelund, Runar Bålsrud og Einar Madsen kan være gode stemmesankere for sine partier ved neste års valg. Leder for nominasjonskomiteen i Eidsvoll Venstre Per Aage Pleym Christensen skriver i dagens EUB at hva partiene har gjort bør telle mest – og feller en hard dom over Madsens periode som ordfører i Eidsvoll. Les innlegget her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


MADSENS EIDSVOLL
Det nærmer seg valgåret 2015, og partiene gjør klar sine valglister. På lederplass 11.november gjorde EUB seg noen tanker om hvilke toppkandidater som kan "bevege massene". Avisen har svaret klart; Harald Espelund (som gir seg neste år), Runar Bålsrud (som vurderer om han skal ta gjenvalg), og ordfører Einar Madsen i Eidsvoll, som tar gjenvalg. EUB levner de andre partienes kandidater liten evne som velgermagneter.

EUB beskriver Eidsvolls ordfører Einar Madsen som "tydelig" i sin første periode. Det skal vel en ordfører være? Jeg har hilst på og så vidt snakket med Madsen, og kan skrive under på at han er en likandes kar. Det bekrefter også de som har hatt mer med ham å gjøre enn meg. Men er dette nok?

De folkevalgte må vurderes ut fra hva de har gjort, og hva de har oppnådd. Hvordan vil Madsens fire år som ordførere bli vurdert? Her er en kort oppsummering: Skolene har store utfordringer på vedlikehold, og noen av dem ramler snart i hodet på elevene. Situasjonen i helse- og omsorgssektoren får mye kritikk. Kinoen ble lagt ned helt unødvendig, og kulturen har fått trangere kår. Eidsvoll har ikke laget reguleringsplaner for gang- og sykkelveier, så man kan ikke være med å konkurrere om penger til dette fra fylkeskommunen. Landbruksjorden i kommunen bygges ned. Under Madsen åpnes det helt ukritisk for boligbygging, uten at han viser vilje til å bruke de styringsredskaper han har til rådighet for å styre utviklingen i kommunen.

Hva med Madsens evner som den fremste folkevalgte for det største partiet? Det rødgrønne samarbeidet som hadde vart hele forrige periode gikk i oppløsning et snaut år efter at Madsen overtok som ordfører. Da det nærmet seg budsjettvedtak for 2013 gikk Madsens Ap i tospann med "erkefienden" FrP og vedtok et budsjett som fikk voldsom kritikk. Da budsjettet for 2014 skulle vedtas tok Høyre initiativ. Det som så ut til å bli et borgerlig alternativ til Ap/FrP ble isteden et budsjett formet av Høyre og FrP, der Ap hang seg på sammen med KrF og EDB. På grunn av luftig finansiering ble budsjettet underkjent av fylkesmannen, og et kuttbudsjett ble vedtatt på nyåret i år. Da ble KrFs og EDBs innflydelse og gjennomslag nullet ut. Nå nærmer det seg et nytt budsjettvedtak. De tre store partiene Ap, Høyre og Frp ser ut til å bli enige på ny. På "kammerset" i Finansutvalget Ap fikk opprettet i fjor kan de finne sammen, uten noen plagsom opposisjon eller kritiske medier. Men er politikken som er ført i Madsens periode noe Aps velgere vil kjennes ved?

I Madsens ordførertid har Ap samarbeidet med alle partier i kommunestyret, bortsett fra Venstre. Venstre lever godt med å være en enslig opposisjon i kommunestyret. Den kursen flertallet fører er vi sterkt uenige i. Da er det bare et sterkere mandat fra velgerne som kan gi Venstre tyngden vi trenger i forhandlinger med de andre partiene, slik at den politikken flertallet i dag fører kan bli endret.

Før kommunevalg er det mange løfter å høre fra håpefulle kandidater. Men når valget er over og posisjonene skal fordeles er det lite å høre om politikken som skal føres. Da ser man de mest usannsynlige samarbeidspartnere fordele posisjoner seg i mellom. Venstre mener politikken er det viktigste, og så får de som blir enige om politikken også fordele posisjonene som skal til for å gjennomføre det man er enige om.

Mvh. Per Aage Pleym Christensen,
leder nominasjonskomiteen i Eidsvoll Venstre

Innlegget står på trykk i EUB 25.11 2014 på side 8.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**