Kommentar: – Nygård lar byen forfalle

Gerard Doetjes i Fredrikstad Venstre mener dagens posisjon med ordfører Nygård i spissen lar Fredrikstad forfalle, og ikke klarer å løfte kommunen ut av den økonomisk hengemyra.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Byens største avis gir karakteren 5 til Ap-ordfører Nygård i lørdagsutgaven. Også resten av posisjonen får gode skussmål. Det er ufortjent. Det er lett å være enig i at Nygård er en hyggelig kar og en god ambassadør for byen, men ordføreren og hans mannskap har ikke klart å få Fredrikstad ut av den økonomiske hengemyra vi befinner oss i. Vi har lavere sysselsetting og flere arbeidsledige enn ellers i landet. Resultatet gjør vondt: Kommunekassen er bånnskrapt, forfallet blir mer og mer synlig i bybildet og de som virkelig trenger hjelp av kommunen blir overlatt til seg selv.

Økonomisk balanse

Foto: Microsoft

Venstre er ikke fornøyd med dagens tilstand, og vi håper at de som er enige med oss bruker sin stemme ved kommunevalget neste høst til å stemme for endring.

I vårt program kommer vi til å foreslå tre store grep som skal ruste byen bedre for framtiden:

1. Vi vil sette på investeringsbremsen. Kommunebudsjettet tåler ikke mer gjeld. Istedenfor å bygge nye luftslott må vi sørge for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet i skolene, sykehjemmene osv.

2. Vi vil opprette et eget innovasjonsselskap som skal sørge for at flere (gründer)bedrifter etablerer seg i Fredrikstad. Vi trenger sårt nye arbeidsplasser, her må alle dra i samme retning.

3. Vi vil investere i kompetanseheving av de ansatte i skolen. Skolen er ikke så dårlig som mange vil ha det til, men vi må bli enda bedre. Dagens skoleelever er vår felles framtid, og det er vi som er voksne i dag som har ansvar for at barna er godt rustet til å ta vare på oss når vi blir gamle og skrøpelige en dag.

Ap får ufortjent skryt av avisen. Byen er i dårlig stand. Venstre er alternativet ved valget i 2015.

Gerard Doetjes
leder av programkomiteen for Fredrikstad Venstre

(Publisert i Fredriksstad Blad, 25.11.2014)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**