Hva gjør Mørebenken for å demme opp for sentraliseringsbølgen?

Dette spørsmålet ble stilt til Mørebenken i et brev fra LO, NHO og andre organisasjoner fra nærings- og samfunnsliv i fylket. Storingsrepresentant Pål Farstad har gitt svar på vegne av Venstre i et innlegg. -Det er en åpenbar skjevhet at Møre og Romsdal, med en meget høy andel av den totale verdiskapinga i Norge, skal bli avspist med smuler når det gjelder forskning, høyere utdanning og annen statlig virksomhet, skriver han innledningsvis.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Hele innlegget kan du lese her:

Pål Farstad

Foto: Silje England

HVA GJØR MØREBENKEN FOR Å DEMME OPP FOR SENTRALISERINGSBØLGEN?

Det er en åpenbar skjevhet at Møre og Romsdal, med en meget høy andel av den totale verdiskapinga i Norge, skal bli avspist med smuler når det gjelder forskning, høyere utdanning og annen statlig virksomhet.

LO og NHO i Møre og Romsdal, sammen med en rekke andre organisasjoner for nærings- og samfunnsliv fra nord til sør i fylket, har sendt brev til Stortingets Mørebenk med overskriften «Sentraliseringsbølgen kan ramme oss hardt — hva gjør Mørebenken?» Jeg mener dette er et betimelig spørsmål vi som representanter fra Møre og Romsdal må gi et svar på. Strengt tatt er det de to regjeringspartiene som bør være hovedadressaten, men vi har alle et ansvar. For Venstre er dette alvor.

Den 10. juni i år vedtok Stortinget et forslag fra Venstre, der undertegnede var en av forslagsstillerne, en plan for fordeling av statlige arbeidsplasser og statlige kompetansemiljøer i hele landet. Stortinget ba regjeringen fremme tiltak som sikrer at ny statlig virksomhet som hovedregel legges utenfor Oslo og som bygger opp under livskraftige regioner. Regjeringen ble også bedt om å utarbeide en strategi for lokalisering av statlige arbeidsplasser som gjør at en kan redusere presset i Oslo-regionen og styrke fagmiljø og kompetanse i hele landet. Og da mener vi i høyeste grad Nordvestlandet og Møre og Romsdal. Vi forutsetter naturligvis at regjeringen følger dette opp både gjennom en strategi og i praktisk politikk.

Når Venstre er tydelig på at statlige arbeidsplasser må få en større spredning landet, så er det fordi sentraliseringen synes å akselerere. Samtidig som det diskuteres hvordan en kan — og må — sikre at bl.a. Innovasjon Norge ikke blir svekket i distriktsfylkene, foregår det uten særlig støy en sentralisering av andre oppgaver og arbeid.

Dette er ikke noen ny utvikling. Det spesielle nå er at flere store reformer som har betydning for det lokale og regionale nivå er på beddingen nærmest samtidig. Det skaper naturligvis usikkerhet om hvordan det vil gå og hva som vil skje. Samtidig åpner det for muligheter — også for Møre og Romsdal.

Utviklingen blir ikke snudd, og heller ikke justert, uten at politiske beslutninger blir tatt og målrettede virkemidler blir tatt i bruk. Derfor er det et spørsmål om en gjennom politikk ønsker å gjøre noe med dette, eller en vil la utviklingen gå sin gang. For Venstre står det klart at utviklingen ikke er akseptabel, og at politiske virkemidler må tas i bruk. Når Stortinget også har sagt det gjennom sitt vedtak rett før sommeren, må det nå fylles med innhold.

Jeg ønsker en oppfølging sammen med organisasjonene som har kommet med henvendelsen; LO i Møre og Romsdal, NHO Møre og Romsdal, Næringsforeningen i Ålesundsregionen, Molde Næringsforum, Kom vekst, Mafoss, Sunnmøre Regionråd, ROR, MFN og ORKIDE. Hensikten med en slik oppfølging må være å diskutere hvordan en kan utnytte mulighetene og konkretisere forslag og tiltak.

Pål Farstad
Stortingsrepresentant Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**