Nominasjonsmøte i Sandefjord Venstre ble avholdt 1. desember

Foto: Anne Marie Horntvedt

800x800__0000_img_0622

Venstres toppkandidater i Sandefjord er klare!
Ikke uventet fikk Karin Virik førsteplassen på lista og er dermed partiets ordførerkandidat. Nils Økstad Fischer, Grethe Skjelbred og Pål Andre Numme fikk de 3 neste plassene på lista.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Toppkandidater 2015 (2)

Foto: Pål Andre Numme

Nominasjonskomiteens leder Tormod Stedje Tveit presenterte komiteens arbeid med lista og hvilke prioriteringer som lå bak.

Deretter ledet Dag Bjørvik møtet på en god måte og alle kandidater som var tilstede på møtet fikk presentere seg. Nominasjonsmøtet besluttet at de to første på lista er kumulert. Det er 31 plasser på lista – 14 kvinner og 17 menn.

Nominasjonsmøtet 1.12 - Karin

Foto: Pål Andre Numme

Karin Virik ble overrakt blomster og gratulert med 1. plassen av nominasjonskomiteens leder. Hun takket for tilliten og gledet seg til å gå inn i en valgkamp som partiets ordførerkandidat. Hun var også meget godt fornøyd med teamet hun skulle jobbe sammen med.

Slik er den endelige lista:

1 Karin Virik
2 Nils Økstad Fischer
3 Grethe Skjelbred
4 Pål Andre Numme
5 Eilif Kiland
6 Marianne Reistveit
7 Lars Flagstad
8 Turid Bøen Liverød
9 Tormod Stedje Tveit
10 Anne Marie Horntvedt
11 Johnny Peeters
12 Katrin Skjelbred
13 Finn Bowers
14 Einar Frogner
15 Wenche H. Girlando
16 Dan Syvertsen
17 Sunniva Moe Holmbek
18 Knut Nalum
19 Ragnhild Ustgård
20 Paul M.D. Karlsen
21 Liv Dverdal Jansen
22 Elfrid Jacoby
23 Thomas Blix
24 Bendte W. Kvarenes
25 Ole-Andreas Thorsen
26 Catrine G. Karlsen
27 Victor Skimmeland
28 Grethe Sogn Heggland
29 Kjell H. Skalmeraas
30 Trygve Danielsen
31 Steinar Hvitstein

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**