Fokus på ballen!

I Haldenpolitikken er det viktig å holde fokus på ballen. Det er tøffe tider for kommunen med krav om tydeligere prioritering av kommunens oppgaver. Ballen nå er ikke hvem som har skyld i uføret. Ballen nå er å finne ut hvordan livreima skal strammes inn samtidig som vi utvikler Halden videre. Dette kan bare skje ved at vi stiller gode spørsmål, samler kunnskap om konsekvenser av politiske veivalg og tør å være uenige uten å være personlige.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Politikken i Halden akkurat nå er gammeldags og lite funksjonell. Maktspill og posisjonering i ideologisk drakt skygger for de gode løsningene, tiltakene som gir verdi til Haldensamfunnet. Etter min mening er det minst to viktige endringer som må til for at politikken i Halden skal fungere godt, og det må skje fort. Det må bli mye større rom for å stille gode spørsmål. Som for eksempel hvorfor? Når sentrumsplanen og skolestruktur legges fram, så må dette spørsmålet komme først. Hvorfor skal vi gjøre det sånn? Finnes det ikke et gjennomtenkt og begrunnet svar på dette spørsmålet så er ikke planen god nok. Da må det arbeides mer! Relevant kunnskap må samles inn og legges på bordet. Kunnskap som gir grunnlag for gode politiske veivalg. Denne kunnskapen har fagmiljøene men også byens innbyggere. Det finnes flere metoder for involvering en godt regisserte folkemøter. Spør, observer og prat med byens innbyggere, der de er, på jobb, på skolen, på trening eller på Tistasenteret. Det kan ta litt lenger tid og koste litt penger, men det må vi ta oss råd til i vanskelige saker. Saker kan være kompliserte og saker blir bedre av å stille gode spørsmål.

Saker blir også bedre av trygge, strukturerte og åpne debatter. Dette er den andre endringen som må til for at politikken skal fungere godt. Det må bli en kultur for å være uenige og at den uenigheten ikke er personlig. Meningsbrytning er ikke farlig, det er det som gir kunnskapen og engasjement rundt gode løsninger. Det er ikke farlig med uenighet, heller ikke innad i ett parti. Synliggjør de gode diskusjonene. Gi innsyn i de sterke interessene som naturlig er knyttet til politiske valg. Det blir feil å ta hensyn og gjøre avveiinger i små lukkede rom på rådhuset eller over en smuglerøl på mikrobryggeriet. Maktkamp og lojalitet må ikke gå på bekostning av gode demokratiske debatter i åpne fora. I hvert fall ikke i Halden, hvor vi må jobbe sammen for vekst og mangfold, for inkludering og læring.

Joakim Karlsen
Halden Venstre
Leserinnlegg i Halden Arbeiderblad 29.11.2014

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**