Budsjettet: – Legg ned finansutvalget!

I sitt budsjettforslag for 2015 foreslår Venstre å legge ned finansutvalget. – Utvalget svekker den offentlige debatten om utviklingen av kommunen, og utvalgets arbeidsform burde vært bragt inn for fylkesmannen til lovlighetskontroll, sier Knut Bakkehaug.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Han er sterkt kritisk både til måten Finansutvalget ble opprettet på og til sammensetningen. – Finansutvalget ble opprettet som et midlertidig utvalg som skulle lage forslag til innsparinger, endringer og inntjeninger. Dette er forsåvidt fornuftig, og noe Venstre også har gått inn for at Eidsvolls folkevalgte skulle bruke 2014 å se nærmere på, sier Bakkehaug.Han er ikke spesielt fornøyd med sammensetningen – og heller ikke med mulighet for innsyn og debatt.

Utvalg uten opposisjon
Finansutvalget består av ordfører og gruppeleder for de tre største partiene i kommunestyret AP, Høyre og Frp. Slik kommunestyret nå er sammensatt og med samarbeidet mellom disse tre partiene i forbindelse med budsjettet høsten 2013 og nå høsten 2014 er det ingen opposisjon eller alternative synspunkter representert i utvalget.

– Vurderte lovlighetskontroll
Venstres kommunestyrerepresentant forteller at han har gjennom hele 2014 hatt til vurdering å bringe finansutvalget inn for fylkesmannen til lovlighetskontroll. – Det foreligger ikke protokoll fra møtene eller beskrivelse av hva som har foregått i disse møtene. Alle større økonomiske spørsmål i kommunen kan i realiteten bli avgjort i et organ som opposisjonen ikke har tilgang til eller innsyn i, dersom en ikke velger å møte opp som tilhører. Dette er uheldig for lokaldemokratiet, og for den offentlige debatt.

– Informasjon må gis til alle!
Bakkehaug peker også på at finansutvalget ikke fremmer forslag, men “rapporterer” til formannskapet. – Det sier seg selv at de tre partiene som sitter i finansutvalget får mer informasjon om kommunens økonomiske situasjon enn de øvrige partiene. Selv om finansutvalget rapporterer til formannskapet betyr dette at hverken Venstre eller EDB får tilgang til denne informasjonen, slik opplegget nå er. Bakkehaug mener at all informasjon som gis til finansutvalget også må gis til de øvrige partiene i kommunestyret.

Neppe flertall for forslaget
– Vi er så realistiske i Venstre at vi ikke regner med flertall for forslaget. Ap, Høyre og FrP vil neppe legge sin egen lekegrind frivillig. Men hvis de ikke lenger ser seg tjent med utvalget, eller hvis resten av kommunestyret går sammen om forslaget fra Venstre vil de kanskje endre måten utvalget jobber på, sier Knut Bakkehaug.

Du kan lese historien om hvordan utvalget ble opprettet på, her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**