Budsjettet: – Alle skolene må bestå!

– Venstre er strålende fornøyd med at ny skole for Vilberg vil bli vedtatt, etter tre års kamp. Likevel trenger kommunen alle skolene vi har. Vi vil opprettholde Finstad og Eidsvoll Verk, samt ungdomstrinnet på Feiring. Vi satser også på digitale læremidler i skolen, sier Knut Bakkehaug om Venstres budsjettforslag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


I morgen skal kommunestyret behandle forslaget til budsjett for Eidsvoll kommune for 2015, og Handlingsplanen for perioden 2015 – 2018. Som en kommune med stor vekst i folketallet må Eidsvoll ikke bare ta igjen et etterslep på vedlikeholdet av eksisterende skoler, men også utvide skolene og bygge nye skoler. Det koster penger, men er nødvendig.

– Endelig Vilberg!
Allerede før valget i 2011 sa Knut Bakkehaug og Kjerstil Almåsvold til Romerikes blad at det burde bygges ny skole til erstatning for Vilberg barneskole, og at en slik skole måtte bygges et annet sted enn der dagens skole ligger. Etter mange runder i Skolestrukturutvalget med vurdering fra et eksternt konsulentfirma er det endelig klart; ny skole blir bygget, i Trolldalen.

Knut Bakkehaug i Eidsvoll Venstre

Foto: Venstre

– Endelig, sier Knut Bakkehaug. – Dette har vi ventet lenge på! Det vil ta noen år å bygge skolen, men nå får endelig både ansatte og fremtidige elever en ny skole. Forhåpentligvis med gode og fremtidsrettede undervisningslokaler. Selv om Venstre ikke støtter flertallsforslaget til budsjett fra Ap, Høyre og FrP ligger ny skole i Trolldalen også inne i Venstres alternative forslag til budsjett.

Bakkehaug avviser Senterpartiets løsning om å flikke på dagens skolebygg, og KrFs forslag om en billigere variant. KrF har andre tomtealternativer enn Trolldalen, men har ikke konkludert. Venstres representant i kommunestyret sier at Venstre helst hadde ønsket en ny skole i nærheten av ungdomsskolen og Eidsvoll videregående skole, men etter at konsulentrapporten foreligger, er det åpenbart uaktuelt. – Vi ønsker ikke å ta dyrket mark, og da er Trolldalene det beste alternativet, sier han.

Opprettholder skolene på Finstad og Eidsvoll Verk
Venstre foreslår i sitt alternative budsjett både å opprettholde Finstad skole, som flertallet vil legge ned fra 01.08 2015, og Eidsvoll Verk skole, som flertallet vil legge ned fra 2018.

– Finstad har en god beliggenhet, og elevgrunnlaget kan styrkes hvis kommunen legger til rette for boligbygging på områder innenfor skolekretsen, sier han. Bakkehaug legger til at det absolutt bør bygges en gang- og sykkelvei fra Dal stasjon til Bårlidalen, altså i begge retninger fra Finstad skole.

Venstre vil også opprettholde Eidsvoll Verk skole, og mener derfor det er unødvendig å bygge ut skole på Bønsmoen. – Vi tror ikke på at det vil være plass til elevene fra Eidsvoll Verk skole i 2018 eller kort tid eller 2018 med den utbyggingen det er lagt opp til, med den elevveksten vi ser, sier Bakkehaug, og opplyser at Venstre derfor har tatt ut de 49 mill. kr rådmannen har foreslått til bygging av skole på Bønsmoen.

– Ikke lurt å flytte ungdomstrinnet fra Feiring til Vilberg
Rådmannen foreslår at ungdomstrinnet ved Feiring skole er foreslått nedlagt fra skolestart høsten 2015. De elevene som berøres av denne nedleggelsen er tenkt overført Vilberg Ungdomsskole. Det mener Venstre er en dårlig løsning. – Lokalene ved Vilberg Ungdomsskole er i svært dårlig forfatning og det er lagt opp til en omfattende rehabilitering av hele bygningsmassen i handlingsplanperioden. Å øke elevtallet ved Vilberg Ungdomsskole i den samme perioden ved å overføre elever fra en skole som fungerer god ikke er et godt tiltak. Vi vil derfor opprettholde ungdomstrinnet på Feiring, sier Bakkehaug.

Lavere låneopptak
Med de endringene Venstre foreslår i sitt alternative budsjett blir resultatet et redusert låneopptak i handlingsplanperioden på til sammen 135 millioner kroner. Innsparingen i drift er satt til 5,66 % pr år av lånebeløp flatt gjennom hele handlingsplanperioden.

Digitale læremidler
Med den økonomiske situasjonen kommunen er i, legges hovedvekten på nødvendige investeringer. Driften skal opprettholdes på dagens nivå. Venstre har likevel funnet rom for en viss satsning på digitale læremidler ved å øke driftsbudsjettet med 2 mill. kr i handlingsplanperioden, avslutter Knut Bakkehaug.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**