Steffen Falkevik på plass som fylkessekretær

Steffen Falkevik er ansatt i engasjementstilling som fylkessekretær i Møre og Romsdal Venstre. Han har allerede bred erfaring når han nå tar fatt på oppgavene. Han skal både støtte organisasjonen og ha ansvar for valgkamp frem til kommune- og fylkestingsvalget 2015. Fylkesstyret er svært glad for å ha Steffen på plass som fylkessekretær.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Avtalen gjelder fra 1.12.14 til og med 31.12.15. I desember i år vil han ha en 20% stilling. For hele 2015 vil stillingen være på 60%.

Steffen Falkevik

Foto: RH

Steffen er valgt som nestleder i fylkesstyret frem til årsmøtet 2016. Han er innvilget permisjon fra dette vervet i tiden han innehar oppgaven som fylkessekretær. Fylkesstyret har i sitt møte 7.desember konstituert Thor Dyrhaug som nestleder frem til årsmøtet 2015.

Steffen Falkevik er 23 år. Han har allerede bred erfaring når han nå går inn i vervet som fylkessekretær. Han har vært medlem i Venstre siden 2007, og har siden 2009 vært leder for Møre og Romsdal Unge Venstre, og fra 2012 vært nestleder i fylkeslaget og leder for lokallaget i Ålesund. Han har god innsikt og kjennskap til Venstres organisasjon.

Arbeidsoppgaver:
– Saksforberedelse til fylkesstyret og fylkesmøter i samarbeid med arbeidsutvalget
– Teknisk arrangør av møter i samarbeid med AU
– Skolering av tillitsvalgte
– Støtte lokallag i deres arbeid
– Ansvar for valgkamp i valgår
-Delta på nettverksamlinger arrangert i samarbeid med Venstres hovedorganisasjon

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**