En kreativ by

Kreativitet skaper nye løsninger. Kreativitet må ha rom for å blomstre – i barnehagen, skolen, arbeidslivet og på fritiden.
– På skolen: Ingen elever er like, derfor trenger elever ulike tilbud.
– På jobb: vi må gi muligheter til mennesker med nye ideer, og legge til rette for nyetablering.
– På fritiden: Et rikt og mangfoldig kulturliv er med på å styrke livskvaliteten og folkehelse. Opplevelser gjennom inntrykk, uttrykk og bevegelse er viktig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**