Nyvalgt lederduo i Søndre Nordstrand Venstre

Foto: Guro Svenkerud Fresvik

Kyrre Alvær ble valgt til leder og Jarle Lind-Nilsen son ny nestleder på årsmøtet i Søndre Nordstrand Venstre tirsdag 9. desember på Venstres Hus.

Søndre Nordstrand Venstre avholdte årsmøte tirsdag 9. desember i Venstres hus. Kyrre Alvær går inn som ny leder og Jarle Lind-Nilsen som ny nestleder. John Bjørnøy takker av som leder, men er både førstekandidat på Søndre Nordstrand Venstres liste til BydelsUtvalget høsten 2015, og fortsatt med som styremedlem. På denne måten får lokallaget fornyelse, samtidig som man beholder all den gode erfaringen som er opparbeidet over mange år. I tillegg fortsetter Regina Amanaborg, andrekandidat på Søndre Nordstrands Venstres bydelsutvalgliste, i styret.

Valgkampen 2015 blir spennende og bydelslaget vil straks gå igang med arbeidet med bydelsprogram for bydelsvalget 2015.

Det nye styret ble da som følger:
Leder: Kyrre Alvær
Nestleder: Jarle Lind-Nilsen
Styremedlem: John Bjørnøy
Styremedlem: Regina Amanaborg

I tillegg har det nye styret fått mandat fra årsmøtet til å supplere inn ytterligere personer ved behov. Valgkampen står også for dør, og valgkampsjef skal utnevnes på nyåret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**