Grønne valg

Tønsberg skal være et grønt, bankende hjerte i Vestfold. Med dette mener vi en kommune der det skjer mye, på en måte som skåner miljøet.
Vi tror at befolkningen blir mest opptatt av å ta vare på områder, når de har tilgang til å bruke dem. Det ønsker vi å tilrettelegge for på en miljøvennlig måte.
Miljøbedriftene er morgendagens vinnere, og vi ønsker å stimulere til grønn vekst og grønn samferdsel.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**