Asgeir Hansen ny lokallagsleder

Lokallagsleder Asgeir Hansen, Kristiansund Venstre, (Foto:Kristiansund Venstre)

På årsmøtet i Kristiansund Venstre ble Asgeir Hansen valgt til ny leder i lokallaget. Han overtar etter Andreas Sandvik som har innehatt vervet de to siste årene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

 Lokallagsleder Asgeir B. Hansen, Kristiansund Venstre

Lokallagsleder Asgeir B. Hansen, Kristiansund Venstre
Foto: AH

Asgeir Hansen var i forrige periode kasserer i Kristiansund Venstre. Han er 45 år, og er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen. Han jobber i Orkla i Oslo, og ukependler til Kristiansund.

Asgeir har i mange år deltatt i mange operaoppsetninger som medlem av Kristiansund operakor. Han var også med i Paraplyrevyen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**