Årsmelding 2014 for Namsos Venstre

Litt om arbeidet i Namsos Venstre i jubileumsåret 2014. Namsos Venstre feiret 130 år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


ÅRSMELDING
FOR NAMSOS VENSTRE 2014

JANUAR:

 Fire på topp i Namsos Venstre. Eivor Hagrup, Lill Therese Sandvik Solvi, Geir Olav Knappe, Arnt Ivar Jakobsen.

Fire på topp i Namsos Venstre. Eivor Hagrup, Lill Therese Sandvik Solvi, Geir Olav Knappe, Arnt Ivar Jakobsen.
Foto: Gerd Grong

Link:
07.01.14:Namsos Venstre 130 år!

29.01.14:Årsmøte.
Sted: Namdalshagen, kl. 19.00- 21.15

Tilstede: Nils Jørgen Jørgensen, Lill Therese Sandvik Solvi, Odd Ivar Løvhaugen, Astrid Eva Høye Prytz, Ellen Hennissen, Inger Therese Ranum, Trond Prytz, Bjørn Myrvold, Sofie Aasnes Lona, Nils Trana, Geir Olav Knappe, Tone Raaen, Anne-Kristin T. Johansen

Årsmøtet i Namsos Venstre valgte følgende styre i 2014:

Leder: Geir Olav Knappe
Adresse: Lissfjellv. 21,
7800 Namsos
E-post:[email protected]
Mobil: 95938089

Politisk nestleder: Ellen Hennissen
Smimoveien 6,
7822 Bangsund
tlf. 46844325
[email protected]

Organisatorisk nestleder: Øystein Løfsnes
Adresse: Hudiksvallv. 1 B,
7820 Spillum
E-Post: [email protected]
Mobil: 95837052

Sekretær: Nils Trana
Fossbrennveien 45,
7805 Namsos
Tlf. 91763288
E-Post: [email protected]

Kasserer: Astrid Eva Høye Prytz
Bangsundvegen 33 A,
7822 Bangsund
Tlf. 90182251
E-Post: [email protected]

Styremedlem: Odd Ivar Løvhaugen
Lissfjellveien 1,
7800 Namsos
Tlf. 90141370
E-post: [email protected]

Styremedlem: Sofie Asnes Lona
Adresse: Dølv. 11 A,
7800 Namsos
E-post: [email protected]
Mobil:91576526

1. vara: Kristin Eriksen Greiff
Ludvig Kristensens Daas veg 1,
7800 Namsos
Tlf. 97539600
E-post: [email protected]

2. vara: Inger Therese Ranum
Sjøgata 8,
7800 Namsos
Tlf. 95478004
E-Post: [email protected]

Revisor 1: Trygve Ebbing

Revisor 2: Inger Therese Ranum

Lokal valgkomite 2014: Nils Jørgen Jørgensen, Gerd Grong, Arnt Ivar Jakosen

Møtevirksomhet:

I 2014 har det blitt avholdt et årsmøte, 5 styremøter, gruppemøter og utvalgsmøter i kommunestyregruppen,
et tema-møte på Rock City m/ Andre Skjelstad, samt 130 års jubileum på Namdalsmuseet.

Registrert medlemstall pr. 31.12.14: 59 medlemmer. Ved utgangen av 2014 hadde 45 betalt kontigent.

I perioden 2011-2015 er Namsos Venstre representert med 3 medlemmer: Lill Solvi i Formannskapet, Arnt Ivar Jokobsen i Utvalg for Service og Eivor Hagrup i Utvalg for Drift. Geir Olav Knappe og øystein Løfsnes har vært vara i kommunestyregruppen.

Lill Solvi

Lill Solvi
Foto: Haagensen

Lill Solvi er gruppeleder, samt Venstres representant for Namsos i samkommunen.

Venstre er representert i komitè for Miljø og landbruk.

Medlemmer/varamedlemmer for de enkelte utvalgene i perioden 2011 – 2015:

Formannskap/gruppeleder: Lill Therese S. Solvi
1 vara: Arnt Ivar Jackobsen, 2 vara: Eivor Hagrup

Driftsutvalg: Eivor Hagrup
1 vara: Øystein Løfsnes, 2 vara: Bjørn Buner, 3 vara: Odd Ivar Løvhaugen

Serviceutvalg: Arnt Ivar Jakobsen
1 vara: Geir Olav Knappe, 2 vara: Anne Cecillie Holm, 3 vara: Øystein Løfsnes

Kontrollutvalg: Inger Therese Ranum

Valgkomite: Nils Jørgen Jørgensen
Valg av representant til diverse Interkommunale selskaper.

Namsos Venstre på Fylkestinget:
Odd Ivar Lundhaugen sitter i valgkomiteen for Nord – Trøndelag Venstre.

Nord – Trøndelag Venstrekvinnelag/leder: Anne Cecillie Holm

Linker:

31.01.14: Hvorfor offentlig drift? v/ Nils Jørgen Jørgensen

FEBRUAR:

02.04.14: Styremøte:

Tilstede: Anne Cecillie Holm, Geir Olav Knappe, Ellen Hennissen, Sofie Lona, Nils Trana, Astrid Eva Prytz, Inger Therese Ranum.

Agenda:

1. Rock City Namsos

2. Delegasjon til Fylkesrådsmøte
– Politiske saker/Diskjusjon: AMK sentralen, F.v. 17
– Kandidater til Fylkesrådstyret

3. Forslag til møteplan for 2014.

Diskusjoner. Prosessen fram mot valget 2015.

Hvordan jobber vi?

Evt.
Info. Namsos Venstrekvinnelag blir startet som egen organisasjon. (registreres i Brønnøysundregistrene.
– Miljøpris/Frivillighetspris?
Prisgruppe etableres.
– Medlemspleie: Sofie Lona
– Møteoversikt: Astrid Eva Prytz holder oversikt
– Registrering av Namsos Venstre i Brønnøysund registrene.

Linker:

Anne Cecilie Holm

Anne Cecilie Holm
Foto: M. Haagensen

Årsmøte i Nord – Trøndelag Venstrekvinnelag, Namdalshagen

04.02.14: Restart av Namsos Unge Venstre..

08 – 09.02.14: Fylkesårsmøte på Rica Rock City Hotel, Namsos. Følgende delegater deltok: Geir Olav Knappe, Astrid Eva Prytz(fredag), Nils Jørgen Jørgensen, Sofia Lona, Ellen Hennissen, Kristin Greiff (lørdag)

MARS:

03.03.14: Styremøte
Tilstede: Geir Olav Knappe, Ellen Hennissen, Astrid Eva Høye Prytz og Sofie Aasnes Lona.

Agenda:

1. Regisrering av lokallaget i Brønnøysundregistrene.

2. Medlemsregister- status.

3. Miljø- og frivillighetspris. Ansvar for miljøprisen: Forslag: Seniorgruppen v/ Grete Aasebøstøl.
Utdelingsdatoer:
Miljøpris: 5. juni
Frivillighetspris: 5. desember
– Medlemmene oppfordres til å komme med forslag om kandidater

4. Nominasjon – valg 2015- Valg av komiteer:
– Program- og nominasjonskomite: Geir Olav Knappe leder begge.

Diskusjon:
– Bedre kommunale veier.
– Kommunen bør være til for folket.
– Festplassen
– Frivillighetssentralen

Evt.
Politisk møteplan

APRIL:

Linker:
Tenketanker v/ Øystein Løfsnes.

MAI:

Linker:

Namsos Venstre 2014, utenfor Rock City Namsos.

Namsos Venstre 2014, utenfor Rock City Namsos.
Foto: Fru Skjelstad

Medio mai: Stortingsrepresentant for Venstre Andre N. Skjelstad på besøk i Namsos.

JUNI/JULI:

Sommer

Foto: Tema

I sommermånedene ble det kommunisert via internett: E-post og Facebook. Vi hadde en utrolig varm sommer.

AUGUST:

23.08.14:
Skolepolitikk v/Geir Olav Knappe

29.08.14: 130 års jubileumet for Namsos Venstre ble feiret på Namdalsmuseet. Nils Jørgen Jørgensen var jubileumssjef.

SEPTEMBER

22.09.14: Styremøte

Tilstede: Sofie A. Lona, Anne C. Holm, Ellen Hennissen, Nils Trana, Astrid Eva Høye Prytz, Odd Ivar Løvhaugen, Geir Olav Knappe.

Agenda

1. Nominasjon/kandidater til Fylkestingslisten 2015 fra Namsos Venstre:
Anne C. Holm
Sofie A. Lona
Odd Ivar Løvhaugen
Geir Olav Knappe
Nils Jørgen Jørgensen

Nominasjonskomite/Namsos Venstre liste 2015.
Odd Ivar Løvhaugen (leder)
Gerd Grong
Ellen Hennissen

Programkomite- Valget 2015:
Geir Olav Knappe
Anne C. Holm
– Enkel programfolder for Namsos Venstre.
– Minimer tekst.

2. Info. brev til medlemmer i Namsos Venstre.

Valgkamp/diskusjon

Evt.
– Frivillighetsprisen 2015
– Rock City Namsos…

Linker:
23.09.14: Lagre `Lever, eller hva AP? v/ Geir Olav Knappe

27.09.14: På vakt for Sykehuset Namsos.

OKTOBER

27.10.14 Styremøte

Tilstede: Odd Ivar Løvhaugen, Geir Olav Knappe, Ellen Hennissen, Nils Trana, Sofie Lona

Agenda:

1. Borgelig Samarbeid og 3. Valgprogram:
Vedtaket ble at Namsos Venstre stiller “egen liste” og at en felles borgelig politisk plattform kan diskusteres.

2. Nominasjon- Lokallag:
Odd Ivar informerte om at nominasjonskomiteen hadde hatt to møter.

– Fullstendig liste blir lagt frem på årsmøtet 26.01.15
– Listen skal være klar innen utgangen av mars 2015.

4. Kommunebudsjett:
Rådmann Gunnar Lien vil komme med forslag om innsparinger.

5. Rock City/statsbudsjettet:
Representaner fra Namsos KrF og Venstre drar til Oslo for å møte Skjelstad, Breivik og Trine Skei Grande i et forsøk på å få øket den økonomiske statsstøtten til Namsos Rock City. Åsmund Prytz fra Rock City Namsos blir også med på turen. Stortingsforhandlingene om regulereinger av statsbudsjett starter 03.11.14.

6. Fylkes- nominasjon:

Liste fra Namsos Venstre er sendt.

Linker:
15.10.14: Bill merk. Ny politisk ledelse søkes v/Geir Olav Knappe

Rock City Namsos

Foto: Nils trana

10.10.14: Kan de redde Rock City Namsos?

15.10.14: Bill merk. Ny politisk ledelse søkes v/Geir Olav Knappe

29.10.14:
Rock City Namsos, igjen…

NOVEMBER

24.11.14 Styremøte

Tilstede: Odd Ivar Løvhaugen, Geir Olav Knappe, Ellen Hennissen, Astrid Eva Prytz, Sofie Lona, Anne C. Holm, Olav H. Selnes, Nils Trana

Geir Olav presenterte et nytt positivt medlem for styret: Olav Hegge Selnes. Selnes er lærer ved Namsos ungdomskole.

Agenda:

1. Nominasjon, Namsos Venstre- kommunevalget 2015.
Odd Ivar presenterte den foreløpige nominasjonslisten. Fortsatt mangler noen navn.
Fullstendig liste vil bli presentert på årsmøtet i Namsos Venstre 26.01.15. De 5-6 første nominerte ser sikre ut. De to første på listen vil bli kumulert.

2. Strategi for videre arbeide/diskusjon.

3. Nominasjon i Nord- Trøndelag Venstre, j.fr. utsendt “Nominasjonsliste”.

Delegater fra Namsos til nominasjonsmøtet blir:
Geir Olav Knappe
Anne C. Holm
Nils Jørgen Jørgensen
Gerd Grong
Olav H. Selnes
Vara:
Nils Trana
Inger Therese Ranum

4. Strategi foran kommunevalget 2015 og borgelig samarbeid.
– Namsos Venstre stiller egen liste.

Evt.
Namsos lokallag har vedtatt og laget kriterier for to lokale priser som kan deles ut hvert år:

“Miljøprisen” (deles ut 5. juni)- ikke utdelt i 2014.
“Frivillighetsprisen”, som deles ut 5. desember 2014, ble i år forslått gitt til ekteparet Jørgensen bosatt i Fossbrennveien i Namsos av Ellen Hennissen. Bl.a. for deres jobb med turoriteringskart, arbeidet i orienteringsklubben og dugnadsarbeidet og driften ved orienteringshytta “Setertun” i bymarka.
– Mediastrategi

DESEMBER

Linker:

03.12.14: Namsos Venstre følger Namsos Rock City..


03.12.14: Kamp for ny butikk på Bangsund v/ Anne C. Holm

 Borgerprisen 2014: Stein Jørgensen, Vigdis Jørgensen og Geir Olav Knappe

Borgerprisen 2014: Stein Jørgensen, Vigdis Jørgensen og Geir Olav Knappe
Foto: Nils Trana

05.12.14:
Frivillighetsprisen
Fra 2014 vil prisen bli kalt “Borgerprisen” v/Geir Olav Knappe.

13.12.14:Nominasjonsmøtet på Tingvold, Steinkjer

Takk for et innholdsrikt år!

Med hilsen

sekretær i Namsos Venstre Nils Trana.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**