Årsmøte 2015

Dato: mandag 2. februar kl.18
Sted: Rådhuset, lille kommunestyresal

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


DAGSORDEN
1. Åpning og konstituering
Valg av møteleder og sekretær
Valg av to underskrivere av møteprotokollen

2. Årsmeldinger

3. Regnskap

4. Valg

a. Styret
b. Valgkomite
c. Revisorer
d. Utsendinger til fylkesårsmøtet

5. Fastsetting av kontingent

6. Vedtekter for lokallaget

7. Programarbeid for lokalvalget 2015

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**