Dugnad for fattige barn

I dette innlegget følger gruppeleder Geir Helge Sandsmark opp invitasjonen til felles dugnad for fattige barn, reist gjennom interpellasjon i kommunestyret 11. desember. Innlegget ble trykket i HA 21. januar

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


I kommunestyret 11. desember vedtok et enstemmig kommunestyre å be rådmannen lage en sak om barnefattigdom til politisk behandling. Det skjedde etter en interpellasjon fra Venstre. Jeg håper dette kan starte en tverrpolitisk langsiktig dugnad for å hjelpe barn ut av fattigdom.
Sammenlignet med andre land i verden har vi et forholdsvis lite fattigdomsproblem, men det finnes faktisk langt flere fattige mennesker i Norge enn det mange tror. Hvis vi legger den mest vanlige

Barnefattigdom

Foto: Venstre

definisjonen av fattigdom til grunn, det vil si en gjennomsnittlig inntekt under 60 prosent av medianinntekten over flere år, lever det rundt 350 000 fattige i Norge. 78 200 av disse er barn, og mange av disse bor i Halden.
Hovedutfordringen i Norge er at fattigdommen går i arv. Mens pensjonister var en del av lavinntektsgruppene tidligere, er det i dag ungdom, unge voksne og særlig unge barnefamilier som utgjør en større andel.
Fattige barn er utsatt for sosial ekskludering og utenforskap. Fattigdommen er skam- og tabubelagt, og barn går ofte langt for å skjule den, gjerne på bekostning av egen livsutfoldelse og inkludering. Å vokse opp i fattigdom handler om alt fra mangel til grunnleggende ting som sunn mat, klær og skikkelige boforhold, til manglende muligheter til å delta på ulike fritidsaktiviteter eller kulturopplevelser. Derfor er den følelsen barn får når de ikke er en del av fellesskapet minst like alvorlig. Det å oppleve at man ikke er likeverdige gjør vondt.

Geir Helge juni2014

Foto: Joakim Karlsen

Vi har en stor jobb å gjøre, men aller først må vi vite hvem de fattige menneskene i vår kommune er. Så må vi ta i bruk alle de virkemidlene vi har for å løfte flest mulig ut av den negative spiralen fattige havner i. Vi er nødt til å innse at fattigdommen går i arv, også i vår kommune, og at det er vårt ansvar som politikere å sørge for like muligheter for alle. Det å hjelpe et barn ut av fattigdom er også en hjelp til å gjøre dette barnet i stand til å utvikle seg selv og slik bli den ressursen for samfunnet, som alle barn i utgangspunktet er.
Derfor er kommunestyrets enstemmige tilslutning til å sette saken på dagsorden svært gledelig, og jeg ser fram til et tverrpolitisk samarbeid om dette.

Geir Helge Sandsmark
Gruppeleder for Venstre i Halden

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**