IDAG: Møte i utvalg for oppvekst og levekår

Kl. 1800 idag holdes årets første møte i utvalget for oppvekst og levekår på rådhuset i Sundet. Blant sakene som skal behandles er høring om tiggeforbud i Eidsvoll. Se sakslisten og finn sakspapirene her. NB! Husk at møtet er åpent for publikum ved oppmøte, og at det ikke er TV-overføring fra møtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Venstres representant i utvalget er Kjersti Almåsvold.

FORSLAG TIL SAKSLISTE:

PS 15/1 (14/1626) Status etablering av legevakt med kommunale akutt døgnplasser (KAD)

PS 15/2 (14/3794) Høring: Regulering av tigging – Eidsvoll kommunes politivedtekt

PS 15/3 (14/3985) Fastsettelse av satser for tilskudd til ikke-kommunale barnehager etter forskrift om likebehandling — delegasjon

PS 15/4 (14/3626) Søknad om skjenkebevilling – Pilgrims MC Millennium Minnesund

PS 15/5 (14/3428) Retningslinjer for kommunal stønad til kultur- og idrettsformål – revidering

PS 15/6 (14/3658) Revidering av vedtekter og betalingsreglement for barnehager

RS 15/1 (15/19) Kontrollrapport Skjenkebevilling – Nebbenes Kroer Nord

RS 15/2 (14/17) Kontrollrapport – Skjenkebevilling – Hansstuen Spiseri

RS 15/3 (14/17) Kontrollrapport – Skjenkebevilling – Feiringklinikken

RS 15/4 (14/17) Kontrollrapport – Skjenkebevilling – Mama Mia

RS 15/5 (15/19) Kontrollrapport – Skjenkebevilling – Nebbenes kroer Syd

RS 15/6 (14/17) Kontrollrapport – skjenkebevilling – Brasserie RÅH

RS 15/7 (14/17) Kontrollrapport – Skjenkebevilling – Lille barelo AS

RS 15/8 (14/17) Kontrollrapport – Skjenkebevilling 2014 – Nebbenes Kafeteria, Eidsvoll Verk

RS 15/9 (14/17) Kontrollrapport – Skjenkebevilling 2014 – Brasseriet Råh

RS 15/10 (14/17) Kontrollrapport – Skjenkebevilling 2014 – Nebbenes Kroer Nord

RS 15/11 (14/17) Kontrollrapport – Skjenkebevilling 2014 – Sushi Asia Giang As

RS 15/12 (14/17) Kontrollrapport – Skjenkebevilling 2014 – Letohallen, Dal

RS 15/13 (14/17) Kontrollrapport – Skjenkebevilling – China House

RS 15/14 (14/16) Kontrollrapport – Salgsbevilling – Spar, Råholt

RS 15/15 (14/16) Kontrollrapport – Salgsbevilling – Rema 1000, Råholt
RS 15/16 (14/16) Kontrollrapport – Salgsbevilling – Kiwi, Råholt

RS 15/17 (14/16) Kontrollrapport – Salgsbevilling – Coop marked, Feiring

RS 15/18 (14/16) Kontrollrapport – Salgsbevilling – Rema 1000, Eidsvoll

RS 15/19 (14/16) Salgsbevilling – Kontrollrapport – Kiwi Eidsvoll

RS 15/20 (14/16) Salgsbevilling – Kontrollrapport – Coop Mega, Råholt

RS 15/21 (14/16) Salgsbevilling – Kontrollrapport – Coop Marked, Hammerås

RS 15/22 (09/424) Lukking av avvik etter oppfølgingstilsyn med lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen i Eidsvoll Kommune

RS 15/23 (13/3730) Referat fra Samarbeidsutvalget ved Eidsvoll Verk skole 03.11.14

RS 15/24 (13/3729) Referat fra møte i samarbeidsutvalget Stensby barnehage – 03.12.2014

RS 15/25 (13/3729) Referat fra møte i samarbeidsutvalget i Bønsmoen barnehage

RS 15/26 (13/3729) Referat su Råholtbråtan barnehage 03 12 2014

RS 15/27 (13/3730) Samarbeidsutvalget Langset skole – referat 18.11.14

Møteinnkallelse og sakspapirer finner du her.

NB! Husk at møtet er åpent for publikum ved oppmøte, og at det ikke er TV-overføring eller overføring på internett fra møtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**