Styret Narvik Venstre 2015

foto: Venstre

Årsmøtet i Narvik Venstre har valgt følgende styre:

Leder: Kjetil Dalland
Nestleder: Gro Helene Klingenberg
Sekretær: Oda Holmstad
Kasserer: Thor Johnsen
Styremedlem: Ruben Strømsnes
Styremedlem: Marit Rønning Birkely

1.vara: Cato Olsen
2.vara: Inge Rolland

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**