Årsmøte i Vefsn Venstre

Torsdag 22.1.2015 avholder Vefsn Venstre sitt årsmøte på Fru Haugans hotell.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Styret med vara, Vefsn Venstre

Foto: Styret med vara, ikke på bildet: Toril Joakimsen

Saksliste

Sak 1/15 Åpning, konstituering av årsmøte (valg av møteleder, referent og to protokollunderskrivere)

Sak 2/15 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 3/15 Godkjenning av referat fra årsmøtet 2014

Sak 4/15 Godkjenning av styrets årsmelding 2014

Sak 5/15 Kommunestyregruppens årsmelding fra 2014

Sak 6/15 Godkjenning av regnskap 2014

Sak 7/15 Godkjenning av budsjett 2015/fastsettelse av kontingentsats 2016

Sak 8/15 Vedtekter

Sak 9/15 Handlingsplan for 2015

Sak 10/15 Innkomne saker/politiske uttalelser/debatt

Sak 11/15 Valg av styret med vara, revisor og valgnemnd

Sak 12/15 Valg av utsendinger til Årsmøte Nordland Venstre i Bodø 14.-15. Februar 2015

Dokumentasjon på regnskap, budsjettforslag, samt valg-komiteens forslag til styret vil bli lagt fram på møtet. Frist for å fremme forslag til politiske uttalelser og andre forslag som ønskes tatt opp til behandling på årsmøtet må sendes til styret v/leder innen søndag 18. januar 2015.

Vel møtt!

Carola Karl Urvik, leder i Vefsn Venstre Mosjøen, 23. desember 2014
Vollsatd 14
8658 Mosjøen
Mob: 481 44 644
[email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**