Bystyret: Flere kulturskoleaktører

I dag har bystyret behandlet utviklingsplan for Kristiansand kulturskole. Venstre fikk flertall for sitt forslag om å utrede muligheten for å slippe til private aktører som et supplement til det kommunale tilbudet. – Resultatet kan bli et større mangfold i tilbudet til barn og unge, sa Dag Vige i debatten. Les hele innlegget her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Ordfører,

Dag Vige 2011

Foto: WestFoto/Henning Vik

Kulturskolen i Kristiansand har utfordringer i forhold til lokaliteter. Mellom 200 og 300 barn står i kø for å komme inn på skolen. Kulturskolen kan ikke lenger benytte Kongensgate skole. Det er vedtatt at kulturskolen fortsatt skal ha tilhold i dagens lokaler, men det er klart uttalt at en ønsker å selge Musikkens hus og at en trenger nye og tidsmessige lokaler hvis kulturskolen skal fortsette driften i sin nåværende form. I Stavanger ble prislappen 170 millioner. Uansett beløp vil en storinvestering i ny kulturskole i Kristiansand binde opp mye kapital – kapital som også trengs til å gi flere barn et kulturskoletilbud.

Vi må se på alternative driftsmodeller for å kunne opprettholde et godt kulturskoletilbud, ja kanskje også utvide dette viktige tilbudet til barn og unge. En løsning kan være å innføre et privat kulturskoletilbud som et supplement til det kommunale.

I Nacka kommune i Sverige har de gjort dette med gode resultater: I tillegg til den kommunale kulturskolen kan andre med god faglig og pedagogisk bakgrunn søke om godkjenning som kulturskole, med dokumentasjon på kompetanse og læreplaner. Når de får nok elever til å starte grupper, får de så tildelt samme tilskudd pr. elev som den kommunale kulturskolen.

Vi bør ha en vurdering og diskusjon om vi kan gjøre det samme i Kristiansand. Får vi flere nye private kulturskoler, kan det resultere i opprettelse av tilbud som den kommunale kulturskolen ikke kan gi i dag. Og det kan være attraktivt for dyktige unge kunst- og kulturutdannede, innovative mennesker å flytte til Kristiansand, at de ser der er muligheter til å gjøre noe nytt og spennende. Vår kommunale kulturskole vil kanskje bli litt mindre. Og den må skjerpe seg i konkurransen. Ved å etablere private kulturskoler vil presset på den kommunale skolen bli mindre, samtidig som behovet for lokaliteter sannsynligvis også blir redusert. Forhåpentligvis vil også kulturskoletilbudet bli mer variert.

Kompetanse til å drive private kulturskoletilbud har Kristiansand i rikt monn, blant annet på Kilden, i det stadig mer profesjonelle filmmiljøet og ved UiA. Det skal fortsatt satses på den kommunale kulturskolen, private aktører skal gi et supplerende tilbud. Jeg håper ideen kan utredes og at resultatet kan bli et større mangfold i tilbudet til barn og unge.

Jeg fremmer derfor følgende oversendelsesforslag:
Muligheten for å etablere private kulturskoletilbud som et supplement til den kommunale kulturskolen vurderes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**