Avholdt årsmøte i Vefsn Venstre

Årsmeldingen og rapport fra kommunestyregruppen viser til at det har vært et svært aktiv år med rundt 40 saker som ble behandlet på 9 styremøter, samt et godt oppmøte på nesten alle av de 21 Formannskaps- og alle 9 kommunestyremøtene. Vefsn Venstre går nå også inn i sluttfasen av nominasjonsprosessen. Venstre kommer til å få en sterk liste med flinke folk som innehar høy kompetanse på alle relevante samfunnsområder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Årsmøte 2015

Foto: Privat

Torsdag 22.1.2015 avholdte Vefsn Venstre sitt årsmøte på Fru Haugans Hotell.

Årsmeldingen og rapport fra kommunestyregruppen viser til at det har vært et svært aktiv år med rundt 40 saker som ble behandlet på 9 styremøter, samt et godt oppmøte på nesten alle av de 21 Formannskaps- og alle 9 kommunestyremøtene. Vefsn Venstre går nå også inn i sluttfasen av nominasjonsprosessen. Venstre kommer til å få en sterk liste med flinke folk som innehar høy kompetanse på alle relevante samfunnsområder.

– Vi vil engasjere oss for at Vefsn kommune også i framtiden skal utvikle seg til det beste for innbyggerne sier lederen Carola Karl Urvik i en pressemelding til Helgelendingen. Urvik ble gjenvalgt som lokallagsleder for 7. år på rad. Per Christian Enger ble valgt som ny nestleder, mens det øvrige styret bestående av Hugo Raste, kasserer, Toril Joakimsen, sekretær og Magne Skogly, styremedlem fikk fornyet tilliten. I tillegg til ordinære årsmøtesaker ble det blant annet vedtatt uttalelsen Vefsn Venstre sier nei til salg av statsgrunn.

-Vi vil gå i mot ytterligere nedsalg av statsgrunn for å sikre allmennhetens tilgang til jakt og fiskeområder sier Urvik. Vi mener også at ved å opprettholde lokale kompetansemiljøer innen natur- og skogforvaltning gjennom å tilføre oppgaver innen forskning, klimatiltak, utprøving av nye forvaltningsmetoder og gjennomføring av andre politiske mål sikrer vi at våre evigvarende naturressurser også blir tilgjengelige for kommende generasjoner.

Årsmøtet i Vefsn Venstre
På bildet fra venstre: Toril Joakimsen, Nina Ludvigsen, Anders Jacobsen, Inger Lise Valstad, Franziska Wika, Kristian Halse, Hugo Raste, Astrid Pia Fjærvoll, Tom Kvitnes, Carola Karl Urvik, Kristian Helgesen og Per Christian Enger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**