Ekspert på alt og ingenting

Det er godt vi har Helge Værland – ekspert på alt og ingenting – til å lede oss på rett vei mot vekst og fremgang for Risør! skriver Tore Skarvang bla. i et avisinnlegg sendt AAB etter Helge Værlands siste leserinnlegg i torsdagens AAB. Her kan dere lese hele innlegget:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Tore Skarvang

Foto: Runar Nes

Takk til Helge Værland!

I min grenseløse naivitet har jeg trodd at etableringen av Risør By AS var et positivt tiltak som, særlig hvis man fikk ansatt den rette personen som daglig leder, kunne bidra til flere besøkende (og forhåpentligvis noen tilflyttere) til Risør.

Jeg trodde helt seriøst at dette i hovedsak var en omdisponering av kommunale midler som i dag ble brukt på turistinformasjonen men at man ved litt smartere organisering og samordning med private aktører kanskje ville lykkes med å tilføre handelsstanden / servicenæringen økte inntekter. Jeg tenkte at dette så i neste omgang kunne gi kommunen mer skatteinntekter som kunne prioriteres brukt på fornuftige formål f.eks. skole og helse. Det trenger Risør!

Jeg hadde ikke anledning til å delta på «salgsmøtet» i Risørhuset men heldigvis var Helge Værland der og i AAB på torsdag gir han oss et fyldig og informativt referat fra møtet.

Jeg var blant dem som vurderte å kjøpe en aksje i Risør By AS men når det viser seg at dette snurrige og kostbare selskapet skal overføre millionbeløp til handelsmenn og gårdeiere i Risør sentrum er det bare å takke Værland for at jeg heller kan bruke disse pengene på noe fornuftig. Det er vel ingen som frivillig vil bidra til å fylle lommene hverken på Dag Hødnebø eller Jan Gunnar Halvorsen ytterligere? At Risør kommune er så lettlurt at den til og med har forpliktet seg til å bidra med millionbeløp bl.a. til disse personene er skremmende!!

Det er godt vi har Helge Værland — ekspert på alt og ingenting — til å lede oss på rett vei mot vekst og fremgang for Risør!

Tore Skarvang

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**