Imorgen: Møte i formannskapet

Formannskapet i Eidsvoll holder møte tirsdag 27.januar kl. 1800 på rådhuset i Sundet. Formannskapet er utvidet med Venstre og EDB under oppsummeringen av grunnlovsjubileet 2014 og til behandlingen av tekstforslagene til budsjettet for 2015. Se sakslisten og sakspapirene her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Venstre og EDB er ikke representert i formannskapet. Hvem som er medlemmer i formannskapet kan du se her.

FORSLAG TIL SAKSLISTE:

PS 15/1 (09/2070) Oppsummering av grunnlovsjubileet 2014

PS 15/2 (14/2749) Prioriteringer av verbalforslag handlingsplan 2015-2018. Avvises opposisjonens forslag igjen?

PS 15/3 (14/1068) Innføring av gjengs leie for kommunale boliger

PS 15/4 (15/218) Kommunereform – lokal prosess

PS 15/5 (09/2530) Regional plan for areal og transport i Olso og Akershus – Høring

PS 15/6 (14/3428) Retningslinjer for kommunal stønad til kultur- og idrettsformål – revidering

PS 15/7 (14/3794) Høring: Regulering av tigging – Eidsvoll kommunes politivedtekt

PS 15/8 (15/208) Høringsuttalelse til forslag om statliggjøring av skatteinnkrevningen for kommunen

PS 15/9 (14/974) Felles saksframlegg. Eierstrategi for Romerike Krisesenter IKS for 2015

PS 15/10 (14/3378) Felles saksframlegg. Eierstrategi for Romerike Revisjon IKS (RRi) for 2015

PS 15/11 (14/3368) Felles saksframlegg. Eierstrategi for Romerike Kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS) for 2015

PS 15/12 (14/1986) Medarbeidersamtale med rådmannen

PS 15/13 () Eventuelt

PS 15/14 () Informasjon fra rådmannen

Innkallelsen og sakspapirene kan du se her.

NB! Husk at møtet er åpent for publikum ved personlig fremmøte på rådhuset. Til tross for iherdig innsats fra Venstre blir ikke politiske møter i Eidsvoll overført på TV eller streamet på internett.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**