Kunnskap for kultur

Halden Venstre håper at vi kan få med oss flest mulig i arbeidet med å legge til rette for at barn og unge får muligheten til å utvikle skapende evner og at dette ses som et viktig næringspolitisk bidrag. Kultur er ikke kakepynt som kan tas vekk når tidene er tøffe. Kulturnæringene gir viktige arbeidsplasser og flere av dem vil gjøre byen levende og attraktiv for alle.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Halden Venstre vil jobbe for å styrke de kreative næringene i kommunen. Næringer som gir viktige arbeidsplasser og et rikt kulturliv for byens befolkning. Musikk, teater, dans, film, kunst, håndverk, spillutvikling, arkitektur og design er sentrale i den nye økonomien og stadig viktigere når globalisering og automatisering omstiller mange tradisjonelle arbeidsplasser. Den viktigste forutsetningen for en styrket kreativ næring i Halden er opplæringen som gis i grunnskolen, kommunale fritidstilbud og av frivillige organisasjoner.

Halden Venstre vil jobbe for at skolene har kompetanse til å satse på de kreative fagene i tillegg til kjernefagene på alle trinn. Barn er forskjellige og har mange ulike måter å lære på. Skapende dans, musikk og formgivning styrker matte og norsk, både indirekte gjennom økt trivsel, men også direkte gjennom variert og helhetlig læring.

Halden Venstre vil ta vare på og på sikt styrke tilbudet på kulturskolen. Tilbudet gir barn og unge kunnskapen og ferdighetene de trenger for å bli utøvende kulturarbeidere senere. Rockehuset må bestå! Halden er viktig i historien om norsk rock og vi har flere ledende profesjonelle miljøer i byen. Det er viktig at unge utøvere kan finne sammen og ha et sted de kan utvikle musikalske uttrykk som vil gjøre dem i stand til å ta denne stafettpinnen videre.

Halden Venstre vil opprettholde støtten til frivillige organisasjoner og lag som gir mange en mulighet til å prøve ut og utvikle skapende evner innen dans, teater og musikk. Dette er grunnfjellet Halden trenger for å fortsette å være en kulturby med høy aktivitet og stort mangfold.

Halden Venstre vil fortsatt være en tydelig stemme sammen med lokalmiljøet når eksisterende tilbud innen kreative fag på videregående- og på høgskole blir vurdert nedlagt. Det er viktig at Halden har kompetanse og tilbud innen kreative fag på alle utdanningsnivåer. Venstre er svært bekymret for at tilbudene i musikk, drama og restaurantfag på Halden vgs. er foreslått nedlagt. Halden Venstre vil nok en gang arbeide for å opprettholde dette tilbudet, og håper alle Haldens representanter i fylkestinget også arbeider for det.

Uttalelse fra Halden Venstres årsmøte 23. januar 2015

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**